Ponuka spolupráce

Vážení partneri!

Hokejový klub Levice si Vás dovoľuje osloviť s ponukou partnerstva a sponzoringu pre sezónu 2017/18.

Hokejový klub ponúka možnosť spolupráce formou prezentácie firiem prostredníctvom hokeja v Leviciach podľa dole uvedeného modelu. V prípade záujmu môžete kontaktovať zástupcov klubu prostredníctvom kontaktov uvedených na konci ponuky a dohodnúť si s nimi osobné stretnutie, na ktorom Vám s radosťou priblížia ďalšie možnosti spolupráce.

Hokejový klub Levice zastrešuje okrem seniorského mužstva, štartujúceho v 2. lige seniorov aj mládežnícke mužstvá kategórií hokejovej predprípravky (1. a 2. ročník), hokejovej prípravky (3. a 4. ročník), športových hokejových tried (5. až 8. ročník) až po kategóriu kadetov.

Unikátnym je najmä projekt HOKEJOVEJ MATERSKEJ ŠKOLY, ktorý je JEDINÝMJEDINEČNÝM hokejovým projektom NA CELOM SLOVENSKU zameraným na zvýšenie atraktivity ľadového hokeja pre deti, aktívneho trávenia voľného času už od mladého veku a zároveň na rozšírenie hráčskej základne klubu.

Vízia klubu

 • Priviesť deti k aktívnemu tráveniu voľného času, vzbudiť v nich záujem o hokej a rozšíriť tak hráčsku základňu klubu
 • Zlepšiť podmienky v mládežníckych kategóriách a v čo najväčšej miere pomáhať deťom a ich rodičom poskytnutím kvalitného tréningového procesu a materiálneho zabezpečenia
 • Skvalitniť podmienky v družstve seniorov a vytvárať tak pre mladých hráčov vzory ku ktorým môžu v rámci klubu vzhliadať a pritiahnuť do mužstva čo najviac kvalitných odchovancov, ktorý túto úlohu spĺňajú najlepšie

Úrovne reklamnej ponuky

 

SPONZOR KLUBU

BRONZOVÝ SPONZOR KLUBU (príspevok do 500€)

 • reklama:
  • webstránka (domovská stránka, stránka partneri klubu)

 

STRIEBORNÝ SPONZOR KLUBU (príspevok od 500€ do 1 000€)

 • reklama:
  • webstránka (domovská stránka, stránka partneri klubu)
  • tlačové materiály (plagáty pred zápasom, turnajmi organizovanými klubom, zápasový bulletin…)
 • permanentka: celosezónna (1 ks)

 

ZLATÝ SPONZOR KLUBU (príspevok od 1 000€ do 2 000€)

 • reklama:
  • webstránka (domovská stránka, stránka partneri klubu)
  • tlačové materiály (plagáty pred zápasom, turnajmi organizovanými klubom, zápasový bulletin…)
  • mantinel (1 x 0,75 m)
 • permanentka: celosezónna (2 ks)
 • benefity od našich partnerov a sponzorov:

 

PARTNER KLUBU (príspevok od 2 000€ do 5 000€)

 • reklama:
  • webstránka (domovská stránka, stránka partneri klubu)
  • tlačové materiály (plagáty pred zápasom, turnajmi organizovanými klubom, zápasový bulletin…)
  • mantinel (2 x 0,75 m)
 • permanentka: celosezónna (diferencovaný počet podľa miery spolupráce)
 • reklamné predmety: podľa výberu a miery spolupráce
 • benefity od našich partnerov a sponzorov:

 

HLAVNÝ PARTNER KLUBU (príspevok nad 5 000€)

 • reklama:
  • webstránka (domovská stránka, stránka partneri klubu)
  • tlačové materiály (plagáty pred zápasom, turnajmi organizovanými klubom, zápasový bulletin…)
  • mantinel (2 x 0,75 m)
 • permanentka: celosezónna (počas ks individuálne podľa dohody)
 • reklamné predmety: podľa výberu (počet ks individuálne podľa dohody)
 • benefity od našich partnerov a sponzorov:

 

GENERÁLNY PARTNER KLUBU

 • reklama:
  • webstránka (domovská stránka, stránka partneri klubu)
  • tlačové materiály (plagáty pred zápasom, turnajmi organizovanými klubom, zápasový bulletin…)
  • mantinel (2 x 0,75 m)
  • závesný plagát (pod časomierou, nad podchodmi tribún…)
  • marketingový názov a logo klubu
 • permanentka: celosezónna
 • reklamné predmety: podľa výberu
 • benefity od našich partnerov a sponzorov:

MNOŽSTVÁ A POČTY JEDNOTLIVÝCH REKLAMNÝCH PONÚK VRÁTANE BENEFITOV OD OSTATNÝCH SPONZOROV SA V PRÍPADE GENERÁLNEHO SPONZORA RIEŠIA INDIVIDUÁLNE S MANAŽÉROM A RIADITEĽOM KLUBU.

Ďalšia reklamná ponuka

 

LOGO PARTNERA NA PRILBÁCH HRÁČOV

SPREDU – 1 ks na prilbe (12 x 5 cm) – SUMA

ZBOKU – 2 ks na prilbe (12 x 5 cm) – SUMA

Kontakt

HOKEJOVÝ KLUB LEVICE o.z.

Zimný štadión

Podjavorinskej 21, 934 01 Levice

IČO: 31197400

DIČ: 2021631392

Bankové spojenie: PRIMA Banka, a.s., pobočka Levice

IBAN: SK27 5600 0000 0071 1444 2001

www.hklevice.sk

SEKRETARIÁT KLUBU:

Jozef Guťan

tel.č.: 0903 441 572

mail: hk.levice@stonline.sk

MARKETINGOVÝ MANAŽÉR KLUBU:

Denisa Kleinová

tel.č.: 0911 699 978

e-mail: hklevice.marketing@gmail.com