TRÉNINGOVÁ KARTIČKA

Plánujete dieťa obdarovať všeobecnou zručnosťou (na celý život) akou je korčuľovanie?
Radi by sa vaše deti naučili korčuľovať alebo sa v korčuľovaní zdokonalili?
Majú chuť zažiť na korčuliach niečo nové?

ČO JE TRÉNINGOVÁ KARTA?
Mesačná tréningová karta na sezónu 2022/2023 obsahuje poplatok 12,- Eur za dieťa, ktoré sa zúčastňuje školy korčuľovania v rozsahu jedného mesiaca, čo činí 7 až 8 tréningov za mesiac.

Bankové a platobné údaje
Bankové spojenie: Prima banka, a.s.
Číslo účtu: 7114446002/5600
IBAN: SK58 5600 0000 0071 1444 6002
Variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa / 03032008
Správa pre príjímateľa: meno dieťaťa

Čo zahŕňa tréningová karta?

  • pomôcky na ľad pre deti
  • výstroj pre bezpečnosť detí
  • prekvapenie pre deti
  • akcie počas sezóny (zábava na ľade, Mikuláš, Vianoce a ďalšie)
  • odmeny pre deti za absolvovanie sezóny
  • trénerov a obslužný personál pre všetkých