TRÉNINGOVÁ KARTIČKA

Plánujete dieťa obdarovať všeobecnou zručnosťou (na celý život) akou je korčuľovanie?
Radi by sa vaše deti naučili korčuľovať alebo sa v korčuľovaní zdokonalili?
Majú chuť zažiť na korčuliach niečo nové?

ČO JE TRÉNINGOVÁ KARTA?
Tréningová kartička slúži ako vstupenka pre jedno dieťa pre účasť na škole korčuľovania. Poplatok za tréningovú kartičku činí 18,- Eur za dieťa, ktoré sa zúčastňuje školy korčuľovania v rozsahu šiestich tréningov.

PLATBA ZA TRÉNINGOVÚ KARTIČKU!
Platbu realizujte výlučne bankovým prevodom, ktorým sa preukážete pri vstupe do zimného štadióna, kde Vám bude odovzdaná tréningová kartička na šesť vstupov. Vo výnimočných prípadoch môžete platbu realizovať na mieste pri vstupe na ľadovú plochu.

Bankové a platobné údaje
Bankové spojenie: Prima banka, a.s.
Číslo účtu: 7114446002/5600
IBAN: SK58 5600 0000 0071 1444 6002
Variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa / 03032008
Správa pre príjímateľa: meno dieťaťa

Čo zahŕňa tréningová karta?

  • pomôcky na ľad pre deti
  • výstroj pre bezpečnosť detí
  • prekvapenie pre deti
  • akcie počas sezóny (zábava na ľade, Mikuláš, Vianoce a ďalšie)
  • odmeny pre deti za absolvovanie sezóny
  • trénerov a obslužný personál pre všetkých