LEKÁRSKA PREHLIADKA NA NOVÚ SEZÓNU 2023/24

Preventívnou telovýchovno – lekárskou prehliadkou získate podrobné informácie o tom, ako pracuje váš organizmus v zaťažení.

Prehliadka je povinná pre vrcholového športovca, talentovanú mládež  a odporúčaná pre všetkých registrovaných športovcov v športových kluboch.

Každý hráč nášho klubu musí mať platnú lekársku prehliadku na hokejovú sezónu 2023/2024. Podľa súťažného poriadku SZĽH je prehliadky potrebné zabezpečiť nasledovne:

– dorast a juniori u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore televýchovné lekárstvo
– kadetižiaciprípravka a predprípravka u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediater

Prosíme všetkých hráčov (prípadne ich rodičov – najmladších LEVOV), aby si lekárske prehliadky zabezpečili v mesiacoch MÁJ až JÚN a odovzdali potvrdenia o ich absolvovaní svojim trénerom!

TMK – trénersko metodická komisia mládeže HK Levice