LEKÁRSKA PREHLIADKA NA NOVÚ SEZÓNU 2024/25

Preventívnou telovýchovno – lekárskou prehliadkou získate podrobné informácie o tom, ako pracuje váš organizmus v zaťažení.

Prehliadka je povinná pre vrcholového športovca, talentovanú mládež  a odporúčaná pre všetkých registrovaných športovcov v športových kluboch.

Každý hráč nášho klubu musí mať platnú lekársku prehliadku na hokejovú sezónu 2024/2025. Podľa súťažného poriadku SZĽH je prehliadky potrebné zabezpečiť nasledovne:

– dorast, juniori a starší žiaci (9. a 8.ročník) u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore televýchovné lekárstvo
– mladší žiaci (7,6,5.ročník), prípravka a predprípravka u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediater, všeobecný lekár

Prosíme všetkých hráčov (prípadne ich rodičov – najmladších LEVOV), aby si lekárske prehliadky zabezpečili v mesiacoch MÁJ až JÚN a odovzdali potvrdenia o ich absolvovaní svojim trénerom!

TMK – trénersko metodická komisia mládeže HK Levice