2% pre hokej

Pokiaľ, zvažujete poukázanie 2% Vašich daní za rok 2017, na konto Hokejového klubu Levice, budete k tomu potrebovať tieto tlačivá:

 

ZAMESTNANEC

Potvrdenie o zaplatení dane

Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane

 

FYZICKÁ OSOBA

Potvrdenie o zaplatení dane (typ A)

Vyhlásenie o poukázaní 2% zaplatenej dane (typ A)

Potvrdenie o zaplatení dane (typ B)

Vyhlásenie o poukázaní 2% zaplatenej dane (typ B)

 

PRÁVNICKÁ OSOBA

Potvrdenie o zaplatení dane

Vyhlásenie o poukázaní 2% zaplatenej dane

 

Údaje o prijímateľovi:

Názov:Hokejový klub Levice
Sídlo:Podjavorinskej 21, 93401 Levice
Právna forma:občianske združenie
IČO:31197400
Číslo účtu:7114442001/5600 (PRIMA BANKA, a.s.)
IBAN SK27 5600 0000 0071 1444 2001

Ďakujeme Vám za pomoc pri rozvoji hokeja v Leviciach.