HISTÓRIA KLUBU

História hokeja v Leviciach

V roku 1885 je založený telovýchovný spolok milovníkov korčuľovania Lévai Korcsolazási Egyelet (L.K.E. – Levická korčuliarska jednotka), o ktorej činnosti a dĺžke pôsobenia nezachovalo veľa správ. Je však známe, že sa v roku 1887 vybudovalo na malom rybníku klzisko s jednoduchým elektrickým osvetlením. Korčuľovanie bolo popri iných športoch populárnym aj v Lévai Sport Egyelet (L.S.E.- Levická športová jednotka) založená v roku 1897. Významným krokom bolo založenie hokejového oddielu v rámci  Levickej telocvičnej jednotky (L.T.E.) v roku 1930 pod vedením K. Laufera. Prvé hokejové stretnutie sa Leviciach zohralo 16 februára 1931 po trojnásobnom odložení zápasu kvôli roztápajúcemu sa ľadu. V tomto priateľskom stretnutí si zmerali sily L.T.E. a Slávia B. Bystrica. Zápas skončil víťazstvom hostí v pomere 7:2. Levice pred 500-600 divákmi nastúpili v zložení Gális, Baranja, Laufer, Stark, Muller a Izsóf. Ľadový hokej sa ďalej rozvíjal v rámci Juventus Sport Klub Levice, ktorý vznikol v novembri 1934 a na jeho čele stál dr. Strasser Elemér. Juventus S.C. si vytýčil za hlavnú úlohu rozvoj menej populárnych športových odvetví. Hokejový oddiel sa vo februári roku 1935 zúčastnil hokejového turnaja v Tajnej, kde skončil na 3. mieste za mužstvami Tajnej a Vrábľami. V roku 1938 začal Juventus zápasiť s finančnými problémami tak, že bol donútený prerušiť svoju ďalšiu činnosť.

Novodobý rozvoj ľadového hokeja v Leviciach sa traduje od konca 60-ich rokov. Pod hlavičkou SLOVAN AGRO LEVICE vznikol v Leviciach hokejový oddiel, v ktorom bolo družstvo mužov a družstvo dorastu. Družstvá boli zaradené v krajských súťažiach Západoslovenského kraja. Levice mali dve prírodné ľadové plochy s umelým osvetlením, prírodné podmienky a poveternostné vplyvy však tomuto športu nepriali. Väčšina majstrovských zápasov sa hrala na zimnom štadióne v Nitre.

Prelomom v rozvoji ľadového hokeja v Leviciach bolo začatie výstavby umelej ľadovej plochy. Výstavba sa začala v roku 1975. Súperom domáceho družstva v prvom exhibičnom zápase bol Slovan Bratislava, keď za Slovan nastúpili napr. Sakáč, Tajcnár, Kužela, Mrukvia, Šťastný Peter, Šťastný Anton, Bukovinský a mnoho ďalších vynikajúcich hráčov.

Dôležitým krokom v rozvoji hokeja v Leviciach bolo rozhodnutie Ministerstva národnej obrany ČSSR, ktoré na žiadosť okresných a krajských orgánov telovýchovy v roku 1987 založilo pri Vojenskom útvare v Leviciach vojenský hokejový klub VTJ Levice.

Prvý rok v sezóne 1987/1988 hrala VTJ Levice v krajskej súťaži, ktorú suverénne vyhrala. Od súťažného ročníka 1988/1989 hralo družstvo v II. SNHL, v ktorej pravidelne až do roku 1993 bojovalo o postup do I. SNHL. Tak napríklad v sezóne 1990/1991 skončilo na druhom mieste za Senicou, ale pred dnes už extraligovou Žilinou a Skalicou.

V marci 1991 sa začal hrať v Leviciach ženský hokej. Na 1. majstrovstvách Slovenska v Topoľčanoch obsadili Levičanky 5. miesto, ale už v roku 1993 skončili v súťaži na historickom 2. mieste, keď vo finále prehrali s hráčkami Dubnice. Družstvo žien skončilo svoje pôsobenie po skončení súťažného obdobia 2004/2005.

Od roku 1993 až do roku 2003 HK VTJ súťažil v kategórii 2. hokejovej ligy Slovenskej republiky. Za hokejový oddiel VTJ Levice hrávali vynikajúci hráči, ktorí v neskoršom období pôsobili aj ako reprezentanti Slovenska (Jozef Daňo, Juraj Kledrowetz). Dobré výsledky družstva vojakov zvýšili popularitu ľadového hokeja v meste a jeho okolí.

V období rokov 1993-1996 sa niektorí „tiež športovci“ pohrávali s myšlienkou prestavať zimný štadión na viacúčelovú športovú halu na čo bol vypracovaný aj „zaujímavý“ drahý stavebný projekt. Ten uvažoval vyhnať hokejistov z haly na vonkajšiu vedľajšiu ľadovú plochu. Tlak funkcionárov hokejového klubu, zdravý rozum poslancov vtedajšieho mestského zastupiteľstva viedol v roku 1996 k rozhodnutiu dostavania Zimného štadióna podľa pôvodnej dokumentácie. V máji 1998 bol Zimný štadión slávnostne odovzdaný do užívania pre širokú verejnosť.

V roku 1998 obnovil svoju činnosť aj Hokejový klub Levice. Zámer mestského zastupiteľstva dostavať Zimný štadión v roku 1998 výbor HK Levice využil a v spolupráci so IV. Základnou školou Pri Podlužianke založil Športové hokejové triedy (ŠHT) pre súťažný ročník 1997/98. Vstupom do systému ŠHT sa začala zvyšovať kvalita výchovy žiakov v ľadovom hokeji. Žiaci začali hrať najvyššiu súťaž v žiackej kategórii v Slovenskej republike. Dorastenci začali hrať 1. ligu, juniori postúpili do 1.ligy a seniori hrali druhú ligu.

Levice mali v súťaži seniorov dve družstvá a to HK VTJ Levice a HK Levice. Po skončení spolupráce s armádou v oblasti hokeja pôsobí ako nástupca HK VTJ Levice od roku 2003 Hokejový klub Levice.

Hokejový klub Levice je dobrovoľné združenie občanov v zmysle ustanovení zákona č. 83/1990 Zb., ktorí jeho prostredníctvom vykonávajú činnosť zameranú na rozvoj, prosperitu a ochranu športovcov – hokejistov mesta Levice a jeho okolia. Je členom Slovenského zväzu ľadového hokeja. Je politicky nezávislý, otvorený pre každého, kto sa chce podieľať na jeho poslaní. Členmi môžu byť jednotlivci, kolektívy a organizácie.

Postupná nadväznosť jednotlivých vekových kategórií, ktorej vrcholom je seniorské družstvo je zabezpečená od tých najmenších. Dve kategórie hokejovej prípravky nadväzujú v spolupráci so IV. Základnou školou v Leviciach na systém športových hokejových tried od piateho do deviateho ročníka. V ŠHT trénujú a hrajú chlapci aj dievčatá v rámci vyučovacieho procesu.

Na tieto kategórie nadväzujú kategórie dorastencov a juniorov. V školskom roku 2004/2005 sa otvoril na Strednej priemyselnej škole v Leviciach ročník športovej triedy študijného odboru technicko-informačné systémy, so zameraním na ľadový hokej. Do tejto triedy bolo prijatých na základe talentových skúšok 24 hokejistov, vrátane dvoch dievčat z celého Slovenska. Tento projekt trval štyri roky. Žiaci končiaci v športových hokejových triedach na základných školách mali možnosť pokračovať vo svojom športovom raste a pritom získať kvalitné stredoškolské vzdelanie. Títo žiaci pod vedením klubových trénerov hrali a trénovali v jednotlivých kategóriách Hokejového klubu Levice. Už v prvom roku pôsobenia športovej triedy dorastenci postúpili do 1. dorasteneckej ligy.

Hokejový klub v rámci projektu „Príď medzi nás“, v roku 2008 v spolupráci s Materskou školou na Tekovskej ulici v Leviciach otvoril 1. Ročník Hokejovej materskej školy. Klub zabezpečil pre detičky hokejové výstroje, trénerov, ľadovú plochu. Materská škola zas pedagogické pracovníčky, ktoré raz týždenne vodia detičky na štadión, kde im obliekajú chrániče, prilby korčule. Kluboví kvalifikovaní tréneri zasväcujú deti predškolského veku do tajov korčuľovania a samotného ľadového hokeja. Ide o ojedinelý projekt na Slovensku, ktorý v nasledujúcom súťažnom období otvára už svôj 7. ročník.

Všetky družstvá Hokejového klubu Levice hrajú súťaže riadené Slovenským zväzom ľadového hokeja. Vrcholom štruktúry jednotlivých kategórií sú seniori, ktorí v súťažnom období 2005/2006 hrali v 1. hokejovej lige Slovenska. Udržať sa im v nej však nepodarilo. V sezóne 2018/19 seniori vyhrali 2. hokejovú ligu a stali sa víťazom Baráže o 1. ST. NICOLAUS hokejovú ligu.

Zdroj: Výkonný výbor HK Levice, SZĽH a Peter Hríbik