Rodičovské poplatky

Poplatky za hráča v súťažnom období 2018/2019

V zmysle uznesenia Valného zhromaždenia Hokejového klubu Levice stanovil Výkonný výbor HK Levice výšku poplatkov za hráča pre súťažné obdobie 2018/2019, platné od 01.05.2018 do 30.04.2019 nasledovne:

 

Hokejová prípravka  0., 1. a 2. ročník – 180,- €

Hokejová prípravka  3. ročník – 300,- € 

Hokejová prípravka  4. ročník – 300,- €

ŠHT 5., 6., 7. a 8. ročník – 400,- €

Kadeti – 400,- €

 

Poznámka: v prípade súrodencov sa platí poplatok len za staršieho.

Bankové spojenie: Prima banka, a.s.

Číslo účtu: 7114446002/5600

IBAN: SK58 5600 0000 0071 1444 6002

Variabilný symbol: dátum narodenia hráča

Správa pre prijímateľa: meno hráča + kategória (HPP012, HP3, HP4, SHT5, SHT6, SHT7, SHT8, KADETI)

 

Spôsoby platby:

  1. celá úhrada (termín do 31.05.2018)
  2. platba na štvrtiny (termíny do 31.05.201815.08.201815.11.201815.02.2019)
  3. trvalý príkaz – suma rozdelená na 10 mesiacov (každý mesiac od mája do februára)

 

Platba bude na klube evidovaná po odovzdaní potvrdenia rodičom (výpisu z účtu, výpisu o realizácii platby v papierovej alebo elektronickej podobe) na to určenej osobe (vedúci družstva, tréner kategórie) a následnom predložení týchto potvrdení na klube.

                                                                               

 

                                                                                                               Výkonný výbor                                                                                                                                                                                                                                  HK Levice