RODIČOVSKÉ POPLATKY

Poplatky za hráča v súťažnom období 2019/2020

V zmysle uznesenia Valného zhromaždenia Hokejového klubu Levice stanovil Výkonný výbor HK Levice výšku poplatkov za hráča pre súťažné obdobie 2019/2020, platné od 01.05.2019 do 30.04.2020 nasledovne:

Hokejová prípravka  0., 1. a 2. ročník – 200,- €

Hokejová prípravka  3. ročník – 350,- € 

Hokejová prípravka  4. ročník – 400,- €

5. ŠHT, 6. ŠHT, 7. ŠHT, 8. ŠHT, – 400,- €

Kadeti – 400,- €

Dorast – 500,- €


Poznámka: v prípade súrodencov sa platí poplatok len za staršieho.

Bankové spojenie: Prima banka, a.s.

Číslo účtu: 7114446002/5600

IBAN: SK58 5600 0000 0071 1444 6002

Variabilný symbol: dátum narodenia hráča

Správa pre prijímateľa: meno hráča + kategória (HPP012, HP3, HP4, SHT5, SHT6, SHT7, SHT8, KADETI, DORAST)

Spôsoby platby:

  1. celá úhrada (termín do 31.08.2019)
  2. platba na štvrtiny (termíny do 30.05.201931.08.201930.11.201928.02.2020)
  3. trvalý príkaz – suma rozdelená na 10 mesiacov (každý mesiac od 20. mája do 20. februára)

Platba bude na klube evidovaná po odovzdaní potvrdenia rodičom (výpisu z účtu, výpisu o realizácii platby v papierovej alebo elektronickej podobe) na to určenej osobe (vedúci družstva, tréner kategórie) a následnom predložení týchto potvrdení na klube.

 Výkonný výbor

HK Levice