MLÁDEŽ: Začiatok prípravy na novú sezónu je známy

MLÁDEŽ – Všetci na klube v tomto období podrobne analyzujeme starú sezónu, ktorú si rozoberáme do detailov. Robíme tak stále po každej sezóne a táto nemôže byť výnimkou. Ale popri tom samozrejme chystáme novú, dohadujeme prípravné stretnutia, všetko chystáme tak, aby by sme mohli trénovať dvojfázovo ľad a suchý tréning.

Naši hráči všetkých kategórií zatiaľ oddychujú na prázdninách a dovolenkách, ale už čoskoro sa opäť budú hlásiť svojim trénerom na začiatku ďalšej fázy prípravy pred sezónou. 

Od PONDELKA 25.07.2022 začíname s prvými zrazmi v jednotlivých kategóriách podľa pokynov trénerov. Prvé stretnutia budú informačné a každý tréner príslušnej kategórie si prejde so svojimi zverencami plán na najbližšie obdobie. Tak isto budú prebiehať stretnutia rodičov, ktorým poskytneme kompletné informácie k tréningom a ich špecifikám kde budú zvolané meetingy jednotlivých kategórií a aj predstavenie trénerov na novú sezónu.

Na ľad sa pôjde postupne od 1.8.2022.