Rodičovské poplatky

Poplatky za hráča v súťažnom období 2017/2018

V zmysle uznesenia Valného zhromaždenia Hokejového klubu Levice stanovil Výkonný výbor HK Levice výšku poplatkov za hráča pre súťažné obdobie 2017/2018, platné od 01.05.2017 do 30.04.2018 nasledovne:

 

Hokejová prípravka  0., 1. a 2. ročník – 180,- €

Hokejová prípravka  3. ročník – 300,- € 

Hokejová prípravka  4. ročník – 300,- €

ŠHT 5., 6., 7. a 8. ročník – 400,- €

Kadeti – 400,- €

 

Poznámka: v prípade súrodencov sa platí poplatok len za staršieho.

Bankové spojenie: Prima banka, a.s.

Číslo účtu: 7114446002/5600

IBAN: SK58 5600 0000 0071 1444 6002

Variabilný symbol: dátum narodenia hráča (DDMMRRRR)

Správa pre prijímateľa: meno hráča + kategória (HPP012, HP3, HP4, SHT5, SHT6, SHT7, SHT8, KADETI)

 

Spôsoby platby:

  1. celá úhrada (termín do 31.05.2017)
  2. platba na štvrtiny (termíny do 31.05.201715.08.201715.11.201715.02.2018)
  3. trvalý príkaz (suma rozdelená na 10 mesiacov (každý mesiac od mája do februára)

 

Platba bude na klube evidovaná po odovzdaní potvrdenia rodičom (výpisu z účtu, výpisu o realizácii platby v papierovej alebo elektronickej podobe) na to určenej osobe (vedúci družstva, tréner kategórie) a následnom predložení týchto potvrdení na klube.

                                                                               

 

                                                                                                               Výkonný výbor                                                                                                                                                                                                                                  HK Levice