Späť do školy korčuľovania, séria korčuliarskych tréningov na ľade sa začína vo štvrtok 21.septembra 2023

HK LEVICE MLÁDEŽ – Na začiatok nie je potrebné vedieť korčuľovať. Stačí odvaha prísť na zimný štadión v čase školy korčuľovania a chuť učiť sa nové veci. Hokej vedie deti k zodpovednosti a vytrvalosti. Naučia sa spolupracovať s rovesníkmi vo väčšom kolektíve a môžu si nájsť nových kamarátov. Šport zároveň slúži ako vhodný doplnok k vzdelaniu.

Vlani Školu korčuľovania navštevovalo pravidelne, alebo príležitostne cez 200 detí rôzneho veku, pričom najpočetnejšie zastúpenie bolo vo vekovej kategórii od piatich do siedmich rokov. Až polovicu tvorili dievčatá, čo potvrdzuje fakt, že hokej nie je len pre chlapcov.

Garantom školy korčuľovania v novej sezóne 2023/24 bude opäť Mgr, Patrik Bačkor – tréner hokejovej mládeže v Leviciach. “Bady” ako ho prezívajú prezradil ako byť súčasťou školy korčuľovania.

Ako sa prihlásiť
Prihlasovanie dieťaťa nie je potrebné. Stačí prísť na zimný štadión v Leviciach v dňoch a v čase, kedy tréning školy korčuľovania organizujeme. Do kurzu je možné vstúpiť kedykoľvek počas aktuálneho mesiaca, kde ste zaradený podľa zdatnosti do jednej zo skupín.

Aký je poplatok?
Tréning školy korčuľovania je spoplatnený. Mesačná TRÉNINGOVÁ KARTA stojí 18,- Eur a zahŕňa 6 vstupov, ktoré si máte možnosť vybrať kedykoľvek počas sezóny 2023/24. Hlavným zámerom celého projektu je poskytnúť deťom, mládeži ako aj dospelým možnosť športového vyžitia v oblasti ľadového hokeja a korčuľovania.

Kedy sa dá začať s korčuľovaním u detí?
S hokejom sa dá začať už od 5 rokov, ale korčuľovať sa dokážu aj deti od 3 rokov. Svedkami toho sme boli aj minulô sezónu, keď v škole korčuľovania sme bežne vídali aj deti v týchto rokoch. Čo je jednoznačne super, keďže pohybová aktivita detí je im daná takpovediac do vienka.

A na záver, alebo skôr na začiatok?
Zúčastnite sa, uvidíte, zvíťazíte.