Spoločným stretnutím vedenia mládežníckeho klubu s trénermi, inštruktormi a činovníkmi sme ukončili sezónu

Týmto posezónnym stretnutím sme odštartovali tradíciu a veríme, že sa budeme v hojnom počte a priateľskej nálade takto stretávať po každej sezóne.

V občianskom združení HK Levice sa snažíme o komplexnú výchovu detí či už zo športovej, alebo z ľudskej stránky v každej jednej vekovej kategórii. Deti sú formované k súťaživosti v duchu fair play. Všetci tréneri vedení ako športoví odborníci, pestujú u detí popri športovom raste aj “človečinu”.

Po športovej stránke hodnotíme sezónu pozitívne, i keď výsledkovo sme možno čakali viac. Uvedomujeme si, že nás stále čaká veľa práce, neustále musíme napredovať a sledovať nové trendy.
V našom klube teraz pracuje v 7. družstvách viac ako 300 chlapcov a dievčat.


ROZSAH AKTIVÍT V ROKU 2022:
– Škola korčuľovania ktorá je určená predovšetkým predškolákom a prvákom, druhákom na základnej škole.
– Kurzy korčuľovania pre deti základných škôl
– Hokejové škôlky pre deti z materských škôl
– Letné športové tábory pre deti, ktoré radi športujú
– Dobročinná činnosť pre deti z detských domovou
– Športový deň pre všetkých je určený pre celú rodinu
– Medzinárodné hokejové turnaje pre mládež
– Materiálovo technické zabezpečenie pre tréningový proces
Z viacerých detí môžu vyrásť dobrí športovci – hokejisti. Majú talent, obetavých trénerov a rodičov, ktorí ich všemožne podporujú.

Bc. Miloš ADÁMIK – predseda výkonného výboru: “Dovoľte mi touto cestou poďakovať všetkým tým, ktorí nám počas celej sezóny pomáhali, boli to hlavne naši tréneri, ľudia vo vedení klubu, ľudia z časomiery, ktorí vždy odviedli vysoko profesionálnu prácu, organizátori zápasov, zdravotníci, generálny sekretár klubu Jozef Guťan a šéftréner mládeže Július Beňuš. V neposlednom rade patrí veľká vďaka rozhodcom, partnerom klubu, ktorí nám veľmi pomohli, ale hlavne Vám rodičia, ktorí dennodenne podporujete svoje deti v tom, čo ich baví. Verím, že sa nám spoločne podarí aj v nasledujúcej sezóne pokračovať v rozvoji mládežníckeho hokeja nielen v našom meste, ale aj v rámci celého Slovenska.