LIGA PRÍPRAVIEK:  Prechod na polovicu klziska formátom 4 na 4

Náš klub HK Levice sa stal ďalším klubom na Slovensku, ktorý si takýto prechod hokeja na polovicu klziska formátom 4 na 4 vyskúšal. Chlapci a dievčatá sa viac zabavili, vyskúšali si viaceré herné role, viac mali puk na hokejke v porovnaní s hrou na celom klzisku. 

Aj na základe mnohých štúdií poukazujúc, že hry na menšom klzisku efektívnejšie slúžia na zdokonalenie herných zručností mladých hráčov, by mal byť prechod na celé klzisko plynulejší. Je preto v našom záujme týmto deťom vytvoriť tie najideálnejšie zápasové podmienky, v ktorých si dokážu tieto herné zručnosti osvojiť a zdokonaliť sa v nich, pred tým ako prejdú na hru na celé klzisko.

Plocha ihriska bola rozdelená na dve polovice na stredovej červenej čiare plnohodnotným mantinelom s bezpečnostným sitom, ktorého rozloženie trvá zhruba 10 – 12 minút. Na týchto poloviciach hrali družstvá proti sebe súbežne vo formáte 4×4 .  Mladí hráči mali možnosť byť častejšie v herných situáciách, akými sú zvádzané súboje o puk, početnosť prihrávok či streľby, zásahy brankárov atď. Striedanie hráčov bolo sprevádzané zvukovým signálom v minútových intervaloch, čím bol čas každého hráča v hre približne rovnaký. Pravidlá zápasov boli upravené tak, aby bola zabezpečená maximálna plynulosť s minimálnym prerušovaním hry.