MLÁDEŽ: Štartuje desať zápasová nadstavbová časť mládežníckych súťaží o pohár Jozefa Gubalu resp. Vlastimila Chvojku.

Nadstavbová časť odštartuje v sobotu 28.1.2023 desaťkolovou nadstavbu, ktorá vyvrcholí 1.apríla posledným kolom sezóny 2022/2023. Nadstavbová časť sa týka kategórie starších a mladších žiakov (9.ŠHT, 7.ŠHT).

Liga starších žiakov AA – 9.ŠHT, región západ
Základná časť dvojkolová každý s každým 1xD, 1xV (22 zápasov), následne rozdelenie do
nadstavbových skupín O poháre Jozefa Gubalu resp. Vlastimila Chvojku (10 zápasov). Prvých 6 družstiev
po základnej časti postupuje do Pohára Jozefa Gubalu, ostatné družstvá budú hrať o Pohár Vlastimila
Chvojku. Nadstavbové časti sa začínajú od 0 bodov. Celkový počet hracích dní je 32 plus možnosť
vložených doplnkových medziregionálnych zápasov.
Víťaz Nadstavbovej časti O pohár Jozefa Gubalu postupuje na finálový turnaj M-SR starších žiakov –
apríl 2023.
Nadstavbové časti sú pomenované po významných hokejových osobnostiach z histórie nášho regiónu.
Jozef Gubala – rodák z Piešťan, zakladateľ a dlhoročný prezident ZsZĽH a funkcionár ČsZĽH a SZĽH
Vlastimil Chvojka – dlhoročný prvý muž Topoľčianskeho hokeja, významný funkcionár SZĽH najmä v
oblasti legislatívy.

Liga starších žiakov A – 8.ŠHT, región západ
Dlhodobá regionálna súťaž každý s každým 1xD, 1xV, plus vložené zápasy. Celkový počet hracích dní
je 30 plus možnosť vložených doplnkových medziregionálnych zápasov

Liga mladších žiakov AA – 7.ŠHT, región západ
Základná časť dvojkolová každý s každým 1xD, 1xV (22 zápasov). Na základe umiestenia družstiev 9.ŠHT
v lige starších žiakov AA, sa po základnej časti sa družstvá rozdelia do 6-členných skupín Jozefa Gubalu
resp. Vlastimila Chvojku (10 zápasov). V súťažiach mladších žiakov sa nevedú tabuľky ani žiadne
štatistiky. Celkový počet hracích dní je 32.

Liga mladších žiakov A – 6.ŠHT, región západ
Dlhodobá regionálna súťaž, každý s každým 1xD a 1xV. V súťažiach mladších žiakov sa nevedú tabuľky
ani žiadne štatistiky. Celkový počet hracích dní je 30.