KURZ KORČUĽOVANIA: Ďalšieho kurzu sa zúčastnila Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul Levice. Progres bol citeľný a žiaci všetci skončili s tým, že sa naučili úspešne korčuľovať

Ďalšieho kurzu korčuľovania sa zúčastnila Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul Levice.

Kurz korčuľovania je päťdňové organizovanie výuky základov korčuľovania pre základné školy s cieľom zlepšiť rozvoj korčuliarskych zručností, poznávacích procesov prostredníctvom pravidelnej pohybovej aktivity a učenia sa novým pohybovým vzorom s pomocou pozitívnych emócií.

V školskom kurze korčuľovania sa o deti starali profesionálni hokejoví tréneri, ktorí naučili deti korčuľovať a zažili s nimi nezabudnuteľný týždeň plný zábavy. Po absolvovaní korčuliarskeho kurzu má každé dieťa možnosť prihlásiť sa k nám do ŠKOLY KORČUĽOVANIA a hrať hokej.

Kurz korčuľovania, ktorého som sa so svojimi žiakmi – druhákmi a tretiakmi zúčastnil pred Vianocami, som bol maximálne spokojný – a nielen ja, ale aj žiaci.

Prístup trénerov bol profesionálny – boli milí, aktívni – čím motivovali žiakov k vytrvalosti a snahe. Taktiež program kurzu bol pre deti atraktívny, najmä preto, že  každý deň bol v niečom iný a primerane sa striedali organizované aktivity (súťaže a cvičenia) s voľnejším časom na oddych a zábavu a prestávkou na teplí čaj.

Páčilo sa mi aj to, že aktivity na ľade boli rôznej náročnosti (aj pre úplných začiatočníkov, aj pre deti, ktoré sú v korčuľovaní pokročilejšie) – aby sa mohli aktívne zapájať všetci žiaci. Oceňujem aj to, že sa na kurze venovala pozornosť aj deťom – úplným začiatočníkom, ktoré mali k dispozícii potrebné pomôcky, aby sa na ľade vedeli udržať (žiaci začiatočníci to veľmi ocenili a významne im to pomohlo prekonávať strach). Plusom bola aj bezplatnosť a možnosť požičať si korčule a prilbu. Taktiež po organizačnej stránke nám veľmi pomohla aj možnosť nechávať si korčule a prilby v šatni (preprava s deťmi v autobuse sa týmto stala omnoho jednoduchšou).

Všetci moji žiaci, ktorí sa kurzu zúčastnili dosiahli pokrok v korčuľovaní, a čo je dôležitejšie – upevnil sa v nich pozitívny vzťah k tomuto športu. Na kurz sa všetci veľmi tešili, a odchádzali zarmútení len z jedného dôvodu – že sa už skončil.

Touto cestou sa chceme ešte raz poďakovať za možnosť absolvovať tento kurz – a určite sa ho radi zúčastníme aj v budúcnosti.

Patrik Bačkor, pedagogický zamestnanec a žiaci