Dve percentá matematicky neznamenajú príliš veľa, ale…. 

Dve percentá – matematicky neznamenajú príliš veľa, ale…. všetko je relatívne…, pre nás sú veľmi dôležité.

Okrem finančnej čiastky, ktorou môžete takto prispieť na činnosť nášho klubu je to aj určité vyjadrenie názoru, súhlasu s našou činnosťou. Je to podpora hokeja, príspevok na zmysluplné trávenie voľného času našich detí.

V našom klube teraz pracuje v 7. družstvách viac ako 300 chlapcov a dievčat.
ROZSAH AKTIVÍT V ROKU 2023:
– Škola korčuľovania ktorá je určená predovšetkým predškolákom a prvákom, druhákom na základnej škole.
– Kurzy korčuľovania pre deti základných škôl
– Hokejové škôlky pre deti z materských škôl
– Letné športové tábory pre deti, ktoré radi športujú
– Dobročinná činnosť pre deti z detských domovou
– Športový deň pre všetkých je určený pre celú rodinu
– Medzinárodné hokejové turnaje pre mládež
– Materiálovo technické zabezpečenie pre tréningový proces
Z viacerých detí môžu vyrásť dobrí športovci – hokejisti. Majú talent, obetavých trénerov a rodičov, ktorí ich všemožne podporujú. V dnešnej situácii je ale každá pomoc vítaná. V snahe zlepšiť podmienky našich zverencov obraciame sa na Vás s prosbou – venujte nám VAŠE DVE PERCENTÁ. Budú použité na činnosť nášho klubu pre deti a mladých ľudí, ktorí milujú hokej. 

Postup na poukázanie 2% z daní za rok 2023

POSTUP NA POUKÁZANIE 2 % Z DANE PRE ZAMESTNANCA

Vyplňte „Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane“.

15. 2. 2024 – do tohto termínu je potrebné požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. Následne požiadajte zamestnávateľa o vystavenie „Potvrdenia o zaplatení dane“.

30.4. 2024– do tohto termínu je potrebné obe tlačivá /Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane/ doručiť alebo zaslať poštou na príslušný daňový úrad v mieste vášho bydliska.

POSTUP NA POUKÁZANIE 2 % Z DANE PRE FYZICKÚ OSOBU, KTORÁ SI DAŇOVÉ PRIZNANIE PODÁVA SAMA

Fyzická osoba podáva daňové priznanie typu A alebo B. Priamo v tomto tlačive uvedie údaje o prijímateľovi 2 % a výške poukázanej sumy.

31. 3. 2024 – posledný termín podania daňového priznania na príslušný daňový úrad (v mieste bydliska) a termín zaplatenia daňovej povinnosti.

POSTUP NA POUKÁZANIE 1 % (2 %) Z DANE PRE PRÁVNICKÚ OSOBU

Právnická osoba (firma) vyplní údaje o prijímateľovi 1 % (2 %) a výške poukázanej sumy priamo v daňovom priznaní.
2 % z dane môže poukázať právnická osoba (firma) v prípade, že počas roka 2023 až do termínu na podanie DP poskytla finančný dar vo výške min. 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (napr. nášmu OZ alebo inej organizácii).

31. 3. 2024 – posledný termín podania daňového priznania na príslušný daňový úrad v mieste sídla spoločnosti a termín zaplatenia daňovej povinnosti (pokiaľ nie je schválené daňovým úradom inak).

Údaje o prijímateľovi vyplňte presne takto:

IČO:31197400
Číslo účtu:SK27 5600 0000 0071 1444 2001
Právna forma:Občianske združenie
Obchodné meno (názov):Hokejový klub Levice
Sídlo – Ulica:Podjavorínskej
Súpisné/orientačné číslo:21
PSČ:934 01
Obec:Levice

Tlačivo vyplnte tu: https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.527.html

Ďakujeme Vám za pomoc pri rozvoji mládežníckeho hokeja v Leviciach.

Hokejový klub Levice