Na domáci ľad vykorčuľujeme v polovici septembra, oprava strojovne je nevyhnutná

Správa športových zariadení (9.8.2023) – Technologické zariadenia i strecha strojovne zimného štadióna v Leviciach prechádza repasáciou. Ako informovala radnica a Správa športových zariadení, zastaraná technológia chladenia na zimnom štadióne je po dobe životnosti. Zariadenia a kompresory čpavku sú z roku 1972, v prípade netesností by hrozil únik. Oprava strechy nad strojovňou chladenia zimného štadióna je nevyhnutná z dôvodu zatekania dažďovej vody na elektrické zariadenia v strojovni chladenia.

Ing. Roman Takáč, riaditeľ Správy športových zariadení:Strojovňu je potrebné opraviť, aj keď sme vo výzve neuspeli a naša žiadosť o nenávratné finančné prostriedky nebola schválená. Mnohé veci boli vo veľmi zlom stave, je potrebné ich opraviť. Do konca augusta by mali byť kompresory hotové. Predpokladám spustenie strojovne chladenia okolo 11. septembra, za účasti odbornej firmy. Ľad sa vyrobí za 8-10 dní a cca okolo 20. septembra by už mohol prebiehať tréningový proces. Samozrejme za predpokladu, že nevzniknú nepredvídané okolnosti“, pripomenul Roman Takáč.