BEŇUŠ: V súčasnej dobe je nesmierne dôležité mať tých správnych a športovo vzdelaných odborníkov

Športové aktivity pre všetkých – najzákladnejším cieľom je tréning a zábava

Zosúladenie rozvojových aktivít v prospech športu v Leviciach a otváranie nových možností spolupráce verejného, súkromného a tretieho sektora na regionálnej úrovni v celom Tekovskom regióne a časti Hontu, to je úloha, ktorou sa aktuálne zaoberá aj Hokejový klub Levice. 

Hokejový klub Levice poskytuje možnosť športového vyžitia mládeži a obyvateľom v najväčšom okrese na Slovensku. Jeho spádovú oblasť tvorí viac ako 180 000 obyvateľov. Región Tekova a časti Hontu tvoria štyri mestské aglomerácie (Levice, Tlmače, Želiezovce a Šahy). HK Levice zďaleka nie je len A-mužstvo reprezentujúce Levice. V Leviciach je aj dlhá tradícia podpora hokeja medzi deťmi a mládežou. Pripravovať deti a mládež ku všestrannému športovému rozvoju je neľahká úloha o ktorej sme sa rozprávali so šéftrénerom mládeže HK Levice Mgr. Júliusom Beňušom. 

Čo pre Vás zahŕňa pozícia šéftrénera mládeže?

Úloha šéftrénera v klube je v prvom rade vytvoriť v spolupráci s vedením klubu skupinu ( pracovno-riadiacu štruktúru ) trénerov a odborníkov v klube, ktorí zabezpečia odborne, všestranný a špecializovaný športový rozvoj našich zverencov. V súčasnej dobe je nesmierne dôležité mať tých správnych a športovo vzdelaných odborníkov, ktorí vedia samozrejme skladať, vytvárať vhodný tréningový proces, ale hlavne sú zdatní po stránke prístupu k hráčom ( osobnostné predpoklady ). Určite som a budem nápomocný pri vytváraní takejto skupiny trénerov a odborníkov v našom klube. Ďalej s mojej pozície je dôležité v spolupráci s našimi trénermi šíriť novšie myšlienkové prúdy výchovno športového procesu a vhodne ich aplikovať v našom tréningovom procese mládeže. Som presvedčený, že „ spolu to zvládneme „ .

Máte za sebou mesiac letnej prípravy. Ako prebieha pri momentálnych opatreniach a nariadeniach letná príprava Levických mládežníkov?

Letná príprava je momentálne v polovici plánovaného obdobia. Všetky naše kategórie sú v plnom tréningovom procese s úlohami podľa vekových skupín s prihliadaním na ich senzitívne obdobia. Naši tréneri od začiatku dodržiavajú pokyny hygienikov, z tej technickej stránky, ale aj dohodnuté pokyny TMK (Trénersko metodická komisia mládeže) v rozvoji všestrannej prípravy. Trénujeme v kategóriách od predprípravky, až po dorast. Od začiatku ideme v kombinácii skupinových reálnych tréningov v prepojení s online, e-tréningami a hlavne s postupným individuálnym prístupom k hráčovi. Ďalšou novinkou bude postupne zapájať aj ďalších športových odborníkov so smerovaním na individuálny kondičný, výživový, ale aj osobnostný rozvoj hráča (kondičný tréner – poradca, tréneri brankárov).

Koľko detských a mládežníckych tímov plánujete zapojiť do nadchádzajúcej sezóny 2020/2021 a v akej zostave?

Do novej súťažnej sezóny plánujeme spustiť kategórie od predprípravky 0-2, prípravku 3-4, 5. ročník, 6. ročník, 7. ročník, Kadetov (zložených z 8. a 9. ročníka z dôvodu nízkeho počtu hráčov ôsmej triedy) a tím dorastencov. Čo sa týka našich chlapcov v juniorskom veku chceme naďalej držať v tréningovom procese klubu či už v seniorskej skupine, alebo im pripraviť podmienky v takej miešanej dorasteneckej. Domácich juniorov momentálne nemáme v takom počte, aby sme mohli plnohodnotne zvládnuť sezónu v tejto kategórii (technicky ale hlavne ekonomicky). Zároveň im však budeme pomáhať pri hľadaní možností zápasového procesu, aby napredovali vo svojej hokejovej kariére.

Ako vyzerajú rodičovské doplatky za minulú sezónu a ako sa budú meniť pred štartom novej sezóny?

Čo sa týka rodičovských poplatkov a ich určenie výšky je skôr otázka na kompletný VV HK Levice. Aktuálne nemáme uzavreté ešte doplatky za minulú sezónu 2019/2020. Rodičovské poplatky v rozpočte klubu tvoria pomerne veľké číslo až 40% a preto sú pre tvorbu rozpočtu dôležitou položkou. Treba ešte pripomenúť, že rodičovský poplatok za hráča slúži na zabezpečenie chodu a tréningového procesu mládeže v klube HK Levice. Momentálne mám vedomosť, že sa nebudú meniť, aj keď v tejto neľahkej ekonomickej situácii musíme byť pripravení na rôzne operatívne zmeny. Našou prvoradou úlohou je výchova a smerovanie hráča a to sa dá napĺňať, len za určitých ekonomických podmienok. To si musí uvedomovať celá hokejová komunita v Leviciach a okolí.

V hráčskej kariére ste pochodili niekoľko klubov a aktuálne zastávate aj funkciu regionálneho inštruktora SZĽH pre región Banskej Bystrice. Stihli ste už v niektorých kluboch aj odpozorovať prácu v rámci mládežníckych organizácií a nabrať inšpiráciu pre rozvoj mládežníckeho hokeja v regióne Tekova a Hontu?

Ako regionálny inštruktor získavam širší rozhľad v práci jednotlivých klubov. Musím povedať, že ide o výborné skúsenosti, ktoré na druhú stranu môžem aj vhodne doplniť svojimi. Ide o takú prepojenú a hlavne potrebnú činnosť odovzdania nových a niektorých už fungujúcich prúdov rozvoja hokeja na Slovensku.

Jednou z primárnych úloh je rozvoj mládežníckeho hokeja v okrese Levice. Má mládežnícky hokej pripravený projekt, ktorý sa bude dať reálne implementovať do jednotlivých sfér? Mám na mysli vzdelávanie trénerov, práca s rodičmi, nastavenie systému motivácie, spolupráca s mestom a školami, atď….

Čo sa týka projektov, tu sme otvorení k výzvam a grantom (školenia trénerov, príprava ďalších trénerov, ekonomické možnosti inštitúcií a pod.), ktoré chceme v krátkej budúcnosti využívať v prospech skvalitňovania športového rozvoja v našom regióne. Jedným z prioritných projektov je ten, ktorý chceme od augusta rozbehnúť v plnom nasadení.
HK Levice prichádza, ako prvý športový klub v našom okrese, ktorý chce podporovať a prispievať k všestrannému športovému rozvoju našich detí. Dať do popredia veľkú myšlienku Olympionizmu: „ športový rozvoj tela a ducha odkazom Kalokagatie „ . Budovať u detí športové návyky v príjemnom prostredí, plnom nových kamarátov, s pocitom bezpečia a krásnych nových zážitkov. Tieto môžu ďalej rozvíjať v rôznych športových kluboch, ktoré im začnú byť blízke. Práve takto vieme výrazne ovplyvniť zdravie našich detí a vybudovať u nich základy pre „ zdravý životný štýl „ prostredníctvom všestranného športového rozvoja.
Chcem a musím zdôrazniť, že aj z hľadiska početnosti detí je obrovskou výhodou potenciál Levického okresu ako najväčšieho na Slovensku. Slovenský zväz ľadového hokeja tu má zároveň voľnejší ľad pre potreby sústredení, zápasov a turnajov mládežníckych reprezentácií oproti klubom s viacerými kategóriami vo vyšších ligách + výborné športové zázemie – komplex (v blízkosti Zimného štadióna sa nachádza telocvičňa, dve športové haly, tenisové kurty, plaváreň s fitness centrom, futbalové ihriská, ihrisko na plážový volejbal) + v blízkosti Zimného štadióna Levice sa nachádza hotel s kapacitou cca 50 lôžok, v meste je k dispozícii ďalších 5 hotelov či internátne ubytovne + dobrá lokalizácia mesta (stred západného Slovenska, blízkosť letiska v Bratislave, na Sliači, ale aj v Budapešti).”

Toto celé má mať jednoznačný cieľ. Zapojiť do zdravého životného štýlu všetky detičky, ktoré sú k dispozícii a chcú spoločne objavovať kamarátov a radosť zo športu. No a dostať takouto cestou deti do športových klubov a aj na hokej.

Marián Moravčík

28 comments

 1. Spätné upozornenie: tinderentrar.Com
 2. Spätné upozornenie: free text dating site
 3. Spätné upozornenie: free adult dating club
 4. Spätné upozornenie: best all free dating sites
 5. Spätné upozornenie: free online dating sites egypt
 6. Spätné upozornenie: global dating sites free
 7. Spätné upozornenie: free roulette video chat dating
 8. Spätné upozornenie: free dating sites new york
 9. Spätné upozornenie: free dating sites maine
 10. Spätné upozornenie: free online dating site in europe
 11. Spätné upozornenie: trusted free dating site
 12. Spätné upozornenie: ghana dating sites free
 13. Spätné upozornenie: kissed dating goodbye free ebook
 14. Spätné upozornenie: best free dating sites 2021
 15. Spätné upozornenie: clean keto
 16. Spätné upozornenie: keto diet lunch
 17. Spätné upozornenie: how to add fat to keto diet
 18. Spätné upozornenie: gay dating
 19. Spätné upozornenie: kink gay dating site
 20. Spätné upozornenie: man hunt gay chat dating site
 21. Spätné upozornenie: local gay dating site
 22. Spätné upozornenie: gay dating in seattle
 23. Spätné upozornenie: bro4bros gay dating
 24. Spätné upozornenie: onegoodlove gay dating
 25. Spätné upozornenie: dating sites for gay guys
 26. Spätné upozornenie: gay dating sim android
 27. Spätné upozornenie: now is good gay dating

Comments are closed.