MLÁDEŽ: Prechod hráča z mládežníckych do seniorských kategórií je priorita

ŠPORTUJÚCA, ŠIKOVNÁ A ÚSPEŠNÁ MLÁDEŽ JE AJ PRIORITA NÁŠHO KLUBU, PRETO MÁME ZÁUJEM VÝRAZNE NAVÝŠIŤ ČLENSKÚ ZÁKLADŇU V NAJNIŽŠÍCH VEKOVÝCH KATEGÓRIÁCH.

Športovanie mládeže deklaruje civilizovaná Európa medzi svoje priority. Slovensko nie je výnimka. Aj hokejový klub Levice v spolupráci s mestom Levice a ZŠ pri Podlužianke venuje príprave mládeže adekvátnu pozornosť.

HK Levice delí mládež na tri vekové kategórie, pričom každá ma svoj vlastný systém podpory. Najmenší adepti hokeja vo veku od 4 do 11 rokov športujú všetci bez rozdielu najmä v rámci projektu Deti na Hokej, projektu Learn to play a projektu Hokejových škôlok.
Najšikovnejší školáci od 11 do 15 rokov využívajú možnosť byť zaradení do športových tried a do prípraviek zväzovej prípravy mládeže. 16 až 20-roční hokejisti dostávajú podporu od SZĽH a materského klubu prostredníctvom zväzovej prípravy mládeže v projektoch SVK15, 18, 19 ,20.

„Dlhodobo sa ukazuje, že nielen u nás, ale všade na svete, je pre športovca najkritickejšie obdobie od ukončenia juniorskej resp. dorasteneckej kategórie po vek približne 18 rokov. Vtedy končí nielen s hokejom, ale vo všeobecnosti so športom veľa mladých, ktorí majú stále potenciál presadiť sa vo vrcholovom športe,“ vysvetľuje šéftréner HK Levice Július Beňuš.
„Obyčajne končia preto, lebo v tom čase buď už nechcú, alebo nie sú schopní plniť náročné kritériá pre ďalší rast. V hokeji to vychádza tak, že kritériá dokážu plniť najlepší stabilne už v 18 roku života. Podpora a dôvera zo strany klubu až do veku 18 rokov by im mala pomôcť preklenúť toto náročné obdobie. Ide nám o to, aby v mládežníckej kategórii na seba kontinuálne nadväzoval prechod medzi jednotlivými vekovými kategóriami.“  

Vedenie hokejového klubu si uvedomuje jeden dôležitý fakt: kým sa kvantita v podobe navýšenia počtov základne najmä v najnižších vekových kategóriách (aj vďaka podporným akciám) premietne do kvalitatívnych ukazovateľov, ešte to pár rokov potrvá. Prví „absolventi“ hravého projektu “Hokejových škôlok” sa už začínajú prejavovať aj vo vyššej vekovej kategórii a väčšina z nich by mala kontinuálne prechádzať do športových tried a neskôr do až do seniorských kategórií.

„Hokejová škôlka je veľmi úspešný a populárny projekt HK Levice. Vďaka práci profesionálnych koordinátorov pomáha hokej už roky zviditeľňovať, získavať mladých hokejistov a okrem ďalších benefitov takisto napĺňa požiadavku štátu zapojiť do športovania maximálny počet detí,“ pripomína tréner mládeže Jozef Guťan.

Šéftréner Július Beňuš vie aj o rezervách. „Napríklad v komunikácii s trénermi. Jeden seminár ročne, informácie na webe HK Levice, sústredenia a turnaje nie sú dosť pre prenos všetkých informácií. Vedenie klubu si to uvedomuje, preto plánujeme viacero aktivít, napríklad, semináre k tréningu jednotlivých gategórií, prípravu metodických materiálov, stretnutie trénerov a zástupcov športových škôl/gymnázií. Náš cieľ je v rámci možností klubu nastaviť systém rozvoja tak, aby spĺňal požiadavky štátu na telesný rozvoj, upevnenie zdravia a zmysluplné využitie voľného času mládeže na jednej strane, a na druhej strane si želáme, aby 15 ročný talent, ktorý sa začal baviť hokejom, mohol vďaka nášmu systému rozvinúť svoje schopnosti v optimálnom veku a po skončení aktívnej kariéry sa s radosťou k hokeju vracal a je jedno, akou formou,“ podotýka šéftréner mládeže HK Levice.

MMo

3 comments

  1. Spätné upozornenie: tinder opener
  2. Spätné upozornenie: free no photo dating of men
  3. Spätné upozornenie: keto diet made easy

Comments are closed.