EXHIBÍCIA: Organizačné pokyny a harmonogram podujatia

PREDAJ VSTUPENIEK

Vstupenky sú v predaji stále ON-LINE, i v deň exhibičného zápasu od 15:30 hod. v oboch pokladniach Zimného štadióna v Leviciach.

OTVORENIE ŠTADIÓNA

Brány Zimného štatióna v Leviciach a pokladne sa otvárajú už o 15:30 hod.. Oficiálny program začína o 16:45 hod., samotný zápas cca. o 17:00 hod. Fanúšikov vyzývame, aby si príchod nenechali na poslednú chvíľu a prišli s dostatočným časovým predstihom, keďže všetci návštevníci sa budú musieť podrobiť bezpečnostnej prehliadke. Neskorší príchod na štadión nebude mať vplyv na kvalitu bezpečnostných prehliadok.

PARKOVANIE A DOPRAVA

Na štadióne nie je možné parkovanie! Vstup na parkoviská Zimného štadióna bude umožnený iba autobusu či autám hráčov (domácich aj hostí), organizátorom a činovníkom stretnutia, ktorí sa pred vstupom na parkovisko Zimného štadióna preukážu registračnou kartou SZĽH.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pri vstupe do štadiónu HK Levice sú vykonávané bezpečnostné prehliadky. Návštevník je povinný podrobiť sa týmto prehliadkam v potrebnom rozsahu a tieto prehliadky strpieť. Odmietnutie prehliadky môže v dôvodných prípadoch viesť k zamedzeniu vstupu návštevníkovi respektíve vyvedenie z priestorov zimného štadióna HK Levice. 

Všetci účastníci podujatia sú povinní riadiť sa Organizačno-návštevným poriadkom športového podujatia na zimnom štadióne.

Realizačný tím podujatia a HK Levice

3 comments

  1. Spätné upozornenie: tinder on tablet
  2. Spätné upozornenie: free dating sites manchester nh
  3. Spätné upozornenie: keto cinnamon rolls

Comments are closed.