Zúčastnili sme sa celoslovenského seminára štatistikov v Martine

Viac ako 230 štatistikov SZĽH absolvovalo seminár v Martine a Levice zastupovali štyria štatistici, ktorí v novej sezóne získali licenciu a oprávnenie vykonávať funkciu v boxe časomeračov.

MARTIN (SZĽH) – Slovenský zväz ľadového hokeja zorganizoval v sobotu 11. júna jednodňové školenie štatistikov z celej krajiny. V priestoroch Mestského úradu v Martine sa ich stretlo viac ako 230. Hlavným motívom bolo zjednotenie a zefektívnenie práce štatistika na slovenských hokejových štadiónoch.

Školenie štatistikov sa po dvojročnej prestávke opäť uskutočnilo prezenčnou formou. Keďže vlani ho z dôvodu pretrvávajúcej vlny ochorenia COVID-19 nebolo možné zorganizovať s takou účasťou, úsek štatistikov SZĽH pod vedením Roberta Svitoka pripravil pre všetkých digitálny seminár formou videozáznamu. Tento rok sa vyše 230 štatistikov zhromaždilo v Martine, kde po seminári absolvovalo test. Úsek štatistikov SZĽH im po zvládnutí skúšky predĺžil licenciu na vykonávanie činnosti o ďalšiu sezónu.

V Turci tvorili hlavnú časť programu interaktívne prezentácie na témy signalizácia a komunikácia s rozhodcami, krátenie trestov, zjednotenie skratiek trestov podľa regúl Medzinárodnej hokejovej federácie, správne vypisovanie zápisu o stretnutí, práca s informačným systémom a webom SZĽH. Premiérovou súčasťou seminára bola prezentácia o práci na tabletoch, ktorá mala napomôcť k zaznamenaniu konkrétnych štatistík vrátane digitálneho zapisovania striel, ich smeru, respektíve blokovania striel, vyhratých vhadzovaní, hitov, času strávenom na ľade (ice-time) a plus/mínus.