Zmeny v hokejových Leviciach, Bc. Miloš Adámik bol zvolený za predsedu VV Hokejového klubu Levice, o.z.

V bohatej histórii levického hokeja sa aj v súčasnom období udiali zmeny, ich charakteristikou je hlavne obmena vo vedení a nasledujúce zmeny nielen v štruktúre, ale i koncepcii hokejového klubu, ktorého história sa datuje od roku 1930. Aj HK Levice poznačila „éra korona vírusu“ a s tým problémy neporovnateľné oproti bežným hokejovým predošlým sezónam.

Zmeny, ktoré prebehli z pohľadu konateľov nového subjektu, ktorým je HK Levice s.r.o., je sprofesionalizovanie seniorského hokeja a jeho úzke zameranie na kategóriu seniorov. Oba subjekty (Hokejový klub Levice o.z a HK Levice s.r.o.) budú pôsobiť pod spoločnou značkou HK Levice.

Hokejový klub Levice o.z. je športovou organizáciou, ktorá je zameraná na rozvoj, prosperitu a ochranu športovcov – hokejistov mesta Levice a jeho okolia. Spravuje všetky mládežnícke kategórie od prípravky až po kategóriu juniorov. Z dôvodu legislatívy vnútorných predpisov a výstupov z Členskej schôdze, bolo schválené nové zvolenie členov vo VV HK Levice o.z.. Vo funkcii predsedu výkonného výboru Hokejového klubu Levice o.z. ukončil pôsobenie z dôvodu obsadenia novej funkcie v HK Levice s.r.o. Mgr. Marcel Ozimák. Na jeho miesto bol zvolený Bc. Miloš Adámik.

HK Levice s.r.o. spravuje kategóriu seniorov, ako vrchol štruktúry jednotlivých kategórií, ktorí v súťažnom období 2021/2022 sú účastníkmi profesionálnej ligy – TIPOS SHL. Vo vedení HK Levice s.r.o. sú Mgr. Marcel Ozimák a Mgr. Denisa Kleinová. Obaja sú zároveň konateľmi spoločnosti.

Výkonný výbor Hokejového klubu Levice, o.z.