KLUB: Zmenený termín podania Vyhlásenia na poukázanie 2% pre hokej

Neprehliadnite túto zmenu týkajúcu sa poukázania 2% v čase pandémie a zároveň ďakujeme všetkým ktorí nám prispeli 2 – mi % z dane pre levický hokej.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov daňovníka, ktorému zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykonal ročné zúčtovanie, ktorého lehota na podanie uplynie počas obdobia pandémie, možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný na žiadosť zamestnanca vystaviť potvrdenie o zaplatení dane na účely poukázania podielu zaplatenej dane z príjmov podľa osobitného predpisu najneskôr do 15. dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie spôsobom podľa osobitného predpisu.

Údaje o prijímateľovi vyplňte presne takto:

IČO:31197400
Právna forma:OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Obchodné meno (názov):HOKEJOVÝ KLUB LEVICE
Sídlo – Ulica:ZIMNÝ ŠTADIÓN, PODJAVORINSKEJ
Súpisné/orientačné číslo:21
PSČ:93401
Obec:LEVICE

Ďakujeme Vám za pomoc pri rozvoji hokeja v Leviciach.

MMo / HK Levice