KLUB: Levická hokejová rodina smúti.

Výkonný výbor Hokejového klubu Levice oznamuje, že dňa 15.01.2021 vo veku 84 rokov zomrel náš člen a priateľ Ondrej Petráš.

Ondrej Petráš, dlhoročný športový funkcionár, zasvätil veľkú časť svojho života rozvoju levického a slovenského hokeja. Málokto si dnes spomenie, že v období rokov 1993- 1996 hrozila prestavba zimného štadióna na viacúčelovú halu pre loptové hry a hokejisti mali skončiť na vonkajšej ľadovej ploche. Pred zástupcami mestského zastupiteľstva Ondrej Petráš v mene delegácie klubu presviedčal ako stavbár poslancov zastupiteľstva aby sa zimný štadión dostaval podľa pôvodnej dokumentácie. Múdrosť argumentácie bola úspešná. V máji 1998 bol zimný štadión slávnostne daný do užívania.

V roku 1998 stojí pri obnove činnosti „civilného“ Hokejového klubu Levice(v tom čase v Leviciach pôsobil aj HK VTJ Levice). Bol pri zrode športových hokejových tried, vykonával rôzne funkcie vo vedení HK Levice.

V roku 2016 pri oslave 80. narodenín dostal za zásluhy a vášeň pre slovenský hokej plaketu SZĽH. Tu nechýbalo ani želanie pevného zdravia do ďalších rokov obdivuhodnej dlhovekosti. “Recept na osemdesiatku? Je to jednoduché, stačí sa len dožiť,” nezaprel v sebe gény humoru zo Záhoria odkiaľ pán Ondrej Petráš pochádza.

Existencia klubu ako aj športové úspechy HK Levice sú úzko späté s prácou pána Ondreja Petráša, ktorý si zaslúži naše veľké poďakovanie.

Hokejový klub Levice aj touto cestou vyjadruje rodine, blízkym a priateľom Ondreja Petráša úprimnú sústrasť.

Ondrej, budeš nám veľmi chýbať.

Česť Tvojej pamiatke

3 comments

  1. Spätné upozornenie: can you eat fruit on keto diet

Comments are closed.