Dištančnú formu tréningov zvládame, ale trénovať spolu je lepšie

Za jednu z kľúčových oblastí činností trénera pri riadení družstva v tréningu, v zápase, či v súkromí považujeme jeho schopnosť úspešne ovplyvňovať konanie svojich zverencov. Ovplyvňovací proces je založený na vzťahu trénera a hráča. Tréner vystupuje ako riadiaci subjekt a hráči sú riadeným objektom. Medzi nimi sa prenášajú informácie.

Distančný tréning sme si už vyskúšali v marci a v apríli. Možno niekto povie, že takýto tréning nie je až tak zaujímavý ako tréning na ľade. Hokejista však musí mať pevnú vôľu a naplno trénovať aj vtedy, keď sa na ľad ísť nedá.

V tomto roku sa trénuje dištančnou formou už druhýkrát.

Štart v druhej vlne dištančného trénovania bol rýchlejší a hladší. Všetci tréneri už majú skúsenosti z predchádzajúceho obdobia, počas ktorého si našli svoj systém a optimálnu platformu, cez ktorú si zachovávajú interakciu tréner-hráč.

Dištančný tréning môže byť pre hráča aj prínosom.

Hráči sa musia viac spoľahnúť sami na seba, musia si vedieť zorganizovať čas a byť zodpovední. Musia do svojho života zapojiť sebadisciplínu v oveľa vyššej miere, ako keď trénujú spolu. Obrovskou výzvou je pre nich time management, zorganizovanie si úloh v danom momente tak, aby mali celkový prehľad a vedeli si naplánovať a zadeliť čas. S tým súvisí aj schopnosť určiť si priority a schopnosť sebareflexie, ktorá im môže veľmi pomôcť aj v ich ďalšom každodennom hráčskom a neskôr v pracovnom živote. V tomto období si hráči určite uvedomia aj silu sociálneho kontaktu, dôležitosť spolupráce a medziľudskej komunikácie, ktorá je veľmi významnou zložkou celého trénigového procesu. Mnohí z nich už v predchádzajúcom období hovorili, že už nikdy nepovedia, že sa im nechce ísť na tréning. Môžu si teraz uvedomiť, že vzdelanie a možnosť chodiť do školy a na tréningy pre nich nie je trestom, ale výsadou.

Kategória KADETOV dostala od trénerov výzvu na mesiac november – Výzva na drepy!!!

MMo

3 comments

  1. Spätné upozornenie: search people on tinder
  2. Spätné upozornenie: free legit dating site
  3. Spätné upozornenie: keto diet muscle cramps

Comments are closed.