Kategória: OSTATNÉ

ORGANIZAČNÝ A NÁVŠTEVNÝ PORIADOK

Hokejový klub Levice o.z., Zimný štadión, Podjavorínskej 21, 934 01 Levice vydáva podľa § 6 ods. 4 zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) tento organizačný poriadok a návštevný poriadok hokejových stretnutí (ďalej len „poriadok“) organizovaných na zimnom štadióne v Leviciach, Podjavorínskej 21, 934 01 Levice.

Čítať viac…