PARTNERSKÁ SPOLUPRÁCA

Hokejový klub Levice zažíva veľmi úspešné obdobie – seniorské mužstvo si vybojovalo postup do SLOVENSKEJ HOKEJOVEJ LIGY a má ambíciu v nej uspieť. Cieľom klubu je skvalitniť podmienky pre chod 1. ligy, vystavať kvalitné mužstvo, rozšíriť základňu svojich fanúšikov a urobiť z hokeja šport č. 1 v Leviciach!

Okrem seniorského mužstva zastrešuje klub aj mládežnícke mužstvá (1. – 9. ročník ZŠ) a kategóriu dorastencov. Stratégiou klubu pri budovaní silného mužstva je poskytovanie kvalitného tréningového procesu a materiálneho zabezpečenia mládeži.

Hokejový klub Levice intenzívne pracuje na rozšírení hráčskej základne zatiaľ unikátnym spôsobom v našej krajine – projektami pre deti z materských škôl: HOKEJOVÉ ŠKÔLKY a KURZY KORČUĽOVANIA pre základné školy, ktorých rádius plánuje rozšíriť z Levíc aj na širšie okolie.

HK Levice je klub s veľkým potenciálom, jeho ďalší úspech však nebude možný bez dlhodobej profesionálnej a koncepčnej spolupráce s partnermi klubu. Chceme byť kvalitným a etablovaným športovým partnerom pri športových i spoločenských výzvach, ktoré nás čakajú.


Spojenie s HK Levice prinesie našim strategickým a reklamným partnerom tieto benefity:

 • Partnerstvo s úspešnou športovou organizáciou.
 • Efektívnu vizibilitu obchodnej značky a mena Vašej spoločnosti vzhľadom na vysokú návštevnosť zápasov HK Levice (až 2000 návštevníkov) a systém online prenosov na Huste.tv
 • Možnosť využívania Zimného štadióna Levice počas súkromných / firemných akcií.
 • VIP permanentku, počas hokejových zápasov vstup do VIP fan zóny.
 • Súkromné kurzy korčuľovania pre Vašich zamestnancov a ich deti.

Tak ako sa snažíme o kreativitu, inováciu a flexibilitu v riadení nášho klubu, rovnako sme otvorení a flexibilní pri vzájomnom rokovaní pripraviť takú ponuku reklamnej spolupráce, ktorá bude doslova šitá na mieru strategickým zámerom a cieľom Vašej spoločnosti.

HK LEVICE je etablovanou športovou značkou, hladný po nových výzvach a úspechoch a pripravený byť dobrým „korporátnym občanom“ mesta Levice. Ak zdieľate podobnú filozofiu, sme ideálnymi partnermi pre vzájomnú spoluprácu.


Formy sponzorských zmlúv:

 1. Darovacia zmluva podľa Zákona 40/1964 Občianskeho zákonníka
 2. Zmluva o nájme podľa Zákona 40/1964 Občianskeho zákonníka
 3. Zmluva o šírení reklamy, upravená v zákone 147/2001 Z. z. Zákon o reklame a v Obchodnom zákonníku č. 513/1991 Zb.
 4. Zmluva o sponzorstve v športe podľa § 50 Zákona č. 440/2015 o športe

Platobné údaje:

 • Hokejový klub Levice, o.z.
 • Zimný štadión, Podjavorinskej 21, 934 01 Levice
 • IČO: 31197400
 • DIČ: 2021631392
 • Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Levice
 • Číslo účtu: 7114442001/5600
 • IBAN: SK27 5600 0000 0071 1444 2001
 • BIC kód banky: KOMASK2X

hklevice.marketing@gmail.com

0911 699 978