Kategória: STARŠÍ ŽIACI

Na kongrese SZĽH aj o úprave mládežníckych kategórií a o „Half Hockey 4on4“ už od novej sezóny 2022/23.

BRATISLAVA (SZĽH) – Pondelňajšieho (9.5.2022) kongresu SZĽH sa zúčastnil aj predseda výkonného výboru HK Levice Miloš Adámik v pozícii delegáta (na fotke s prezidentom SZĽH Miroslavom Šatanom).

Mládežnícke vekové kategórie a hrací model prípraviek

Delegáti Kongresu SZĽH schválili úpravu definície vekových kategórii pre prebiehajúci olympijský cyklus. Zmena príde do praxe na začiatku sezóny 2022/2023. V novom modeli už nefiguruje kategória „kadeti“ ani príslušná „liga kadetov“. Zmena vychádza z návrhu Komisie mládeže SZĽH, ktorá ju vyše trištvrte roka konzultovala a upravovala s mládežníckymi klubmi aj prostredníctvom seminárov.

Nové vekové kategórie a príslušné súťaže podľa schváleného modelu:
Juniori (U20) – Extraliga juniorov, 1. liga juniorov

Dorastenci (U17) – Extraliga dorastu, 1. liga dorastu

Starší žiaci (9. ročník U15 a 8.ročník U14) – Liga starších žiakov „AA“ – Liga starších žiakov „A“

Mladší žiaci (7. ročník U13 a 6. ročník U12) – Liga mladších žiakov „AA“ – Liga mladších žiakov „A“

Prípravka HP5 (5. ročník U11) – Súťaž prípraviek 5. ročník

Prípravka HP4 (4. ročník U10) – Súťaž prípraviek 4. ročník

Predprípravka PP3 (3. ročník U9)

Predprípravka PP2 (2. ročník U8)

Predprípravka PP1 (1. ročník U7)

Predprípravka PP0 (0. ročník U6)

Dôvody zmeny sú najmä synchronizácia vekových kategórií s ročníkmi školskej dochádzky, čo umožňuje jednoduchšie plánovanie tréningového procesu a v neposlednom rade tiež vytvorenie súťaží s kvalitatívne podobnými družstvami, následkom čoho má byť zvyšujúca sa úroveň jednotlivých súťaží a rozvoj hráčov. „Týmto krokom tiež minimalizujeme takzvané ostaršovanie hráčov a vytvoríme tak prostredie, ktoré predpokladá tvorbu družstiev v rámci príslušných kategórií odrážajúc skutočný vek hráčov v daných kategóriách. Ušetríme tak tiež nemalé finančné prostriedky, ktoré kluby museli investovať do cestovných nákladov a prenájmu ľadovej plochy. Kluby sa však nemusia báť, že prídu o prostriedky z priameho príspevku. Tie sa prerozdelia medzi ostatné kategórie, čím príde k nárastu finančných prostriedkov zo strany SZĽH na prihlásené družstvá v ostatných kategóriách,“ vysvetlil dôvody zmien predseda Komisie mládeže SZĽH Lukáš Pék.

Kongres tiež schválil úpravu hracieho modelu prípraviek. Hráči predprípraviek museli z takzvaného „tretinkového“ hokeja prejsť v prípravke na celú ľadovú plochu. Podľa nového modelu budú v kategórii HP5 hrať takzvaný „Half Hockey 4on4“, keď je ľadová plocha za pomoci prenosných mantinelov rozdelená na polovicu. Hráči na menšej ploche majú lepšiu príležitosť pôsobiť v štyroch herných roliach pri pobyte na ľade – útočenie hráča s pukom, útočenie hráča bez puku, bránenie hráča s pukom a bránenie hráča bez puku. Nový model vojde do praxe po skompletizovaní technických náležitostí a vybavení jednotlivých štadiónov.