V príprave dnes doma proti Nitre – organizačné pokyny

Prípravný zápas s Nitrou bude mať nádych susedského derby, čo bude pre divákov na štadióne atraktívne. Na zápase sa očakáva zvýšená návštevnosť.

Preto vedenie klubu prosí návštevníkov zimného štadióna aby venovali týmto organizačným pokynom pozornosť!

Prečítajte si dôležité informácie ešte pred vstupom na zimný štadión. Prosíme vás o dodržiavanie nasledovného:

Včasný príchod na štadión
Odporúčame všetkým fanúšikom včasný príchod na zimný štadión s cieľom predchádzať zdržaniam pri kúpe a kontrole vstupeniek. Brány zimného štadióna sa otvoria o 17:30 hod. Oznamujeme Vám, že budú otvorené dve pokladne a teda aj obe tribúny tým pádom budú k dispozícii.

V pokladniach pred zápasom je možné si stále zakúpiť aj permanentku a rezervovať si tak svoje miesto na celú sezónu!

Vstupenky na konkrétne miesta
Držitelia permanentiek majú vstupenky na konkrétne miesta a držitelia VIP kariet majú vyhradené miesta výhradne pre držiteľov VIP kariet, ktoré ich oprávňujú sedieť vo VIP sektore nad striedačkami.

Zákaz hádzania predmetov na ľadovú plochu
Vhadzovanie akýchkoľvek predmetov na ľadovú plochu môže spôsobiť vážne zranenie hráčom a jeho dôsledkom môže byť udelenie trestu domácemu tímu. Žiadame vás, aby ste sa zdržali hádzania čohokoľvek na ľadovú plochu.

Nebezpečenstvo zranenie pukom
Aj napriek prijatým bezpečnostným opatreniam, zoberte prosím na vedomie nebezpečenstvo možných zranení spôsobených náhodne vystreleným pukom z ľadovej plochy do priestorov hľadiska. Buďte ostražití. V prípade zranenia vyhľadajte prostredníctvom najbližšieho usporiadateľa zdravotnícku pomoc.

Zákaz fajčenia a vnášania pyrotechnických výrobkov
Dovoľujeme si vás upozorniť, že vo všetkých priestoroch zimného štadióna je prísne zakázané fajčiť. Vnášať na miesto podujatia pyrotechnické výrobky sa zakazuje.

Zákaz vnášať nástroje spôsobujúce nadmerný hluk
Účastníkovi sa zakazuje vnášať na štadión klaksóny, vuvuzely, elektricky, mechanicky alebo inak poháňané stroje a nástroje spôsobujúce nadmerný hluk.

Zákaz vnášať nebezpečné predmety
Do priestorov štadióna a zvlášť do hľadiska je zakázané vnášať fľaše, dáždniky, laserové ukazováky alebo inú vec, ktorou možno urobiť útok proti telu dôraznejším.

Odporúčanie konzumovať nápoje mimo priestorov hľadiska
Z dôvodu zvýšenej návštevnosti a úzkych priestorov v hľadisku medzi sedadlami odporúčame konzumovať nápoje na chodbách zimného štadióna, aby nedošlo k náhodnému obliatiu tekutinou ostatných divákov na tribúnach.

Povinnosť podrobiť sa bezpečnostnej prehliadke 
Kvôli zaisteniu bezpečnosti je každý povinný podrobiť  sa bezpečnostnej prehliadke pri vstupe na zimný štadión pokiaľ to bude situácia vyžadovať.

Priestory zimného štadióna sú monitorované kamerovým systémom
Pri akomkoľvek protiprávnom konaní a porušení povinnosti účastníka podujatia využije organizátor svoje oprávnenia. Dôsledkom protiprávneho konania môže byť vyvodenie právnej zodpovednosti za správny delikt alebo priestupok napríklad formou udelenia pokuty. Za trestný čin spáchaný v súvislosti s účasťou na verejnom podujatí hrozí trest zákazu účasti na verejných podujatiach.

Žiadame vás o dodržiavanie organizačného poriadku a pokynov organizátorov, členov usporiadateľskej služby (usporiadateľ/security), príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov mestskej polície. Upozorňujeme, že usporiadateľská služba je v odôvodnených prípadoch oprávnená neumožniť vstup na podujatie. Vstup nebude umožnený ani osobám zjavne pod vplyvom alkoholu. Usporiadateľ je oprávnený vyviesť diváka a zakázať jeho ďalšiu účasť na podujatí.

Spoločne veríme, že všetci, ktorí sa zúčastníte dnešného zápasu, prídete povzbudzovať svoj tím a vytvoríme tak fantastickú divácku kulisu.

ĎAKUJEME VÁM

HK Levice – organizačný tím podujatia

4 comments

  1. Spätné upozornenie: tinder Tools
  2. Spätné upozornenie: hundred percent free dating sites
  3. Spätné upozornenie: menu for keto diet

Comments are closed.