SZĽH: Hráč v žiackych kategóriách bude môcť za určitých podmienok hrať v nižšej kategórii

BRATISLAVA – Výkonný výbor SZĽH (VV SZĽH) sa na svojom zasadnutí dňa 6.mája 2020 zaoberal námietkami klubov z regiónov východného Slovenska voči zmenám v súťažnom poriadku v oblasti povolenia hráčom, ktorí podľa dátumu narodenia patria do staršieho ročníka, štartovať v nižšom ročníku v kategórii žiakov. 

Na základe argumentov a po vyjadrení sa všetkých členov VV SZĽH bola poverená Komisia mládeže (KM), v spolupráci s Radou športového rozvoja (RŠR), vypracovaním podmienok, za ktorých budú môcť hráči, ktorých telesný rozvoj, herná výkonnosť či dostupnosť tréningového procesu alebo vzdelávania nebude na úrovni potrebnej pre pôsobenie v súťažnej kategórii, do ktorej na základe svojho dátumu narodenia patria, požiadať o povolenie hrať v kategórii o jeden školský ročník nižšej.

Toto opatrenie bude v platnosti počas budúcich 4 rokov pre všetky žiacke súťažné kategórie, pričom od súťažného ročníka 2021/22 sa nebude uplatňovať pre hráčov narodených pred 1. septembrom 2009.
Návrh podmienok pripraví pracovná skupina KM a RŠR na najbližšie zasadnutie VV SZĽH.

Článok je prevzatý od SZĽH v plnom znení.
FOTO: Archív HK Levice

MMo

3 comments

  1. Spätné upozornenie: tinder tube
  2. Spätné upozornenie: free dating site in germany 2012
  3. Spätné upozornenie: is keto diet good

Comments are closed.