Spoločne pre hokej v Leviciach. Staň sa partnerom a podporovateľom HK Levice

Situácia na Slovensku a vo svete prinútila rôzne organizácie a medzi nimi aj športové kluby na Slovensku siahnuť na dno svojich finančných možností.

Pamätajme však– zdravie máme len jedno! A nech to znie akokoľvek ako klišé, zdravie je najdôležitejšie, a tak všetko ostatné musí v danom momente ísť rázom bokom. Vzniknuté udalosti netešia nikoho a nezostáva nám tak nič iné ako situáciu prijať a pokúsiť sa s ňou popasovať najlepšie ako vieme. My sme presvedčení, že i po tomto období si tohtoročnú sezónu užijeme a veríme, že práve o to viac. A najmä budeme za ňu všetci vďační.

Na to však, aby sme ju zvládli bez väčších strát a dokázali sa na ňu príkladne pripravovať, budeme potrebovať aj vašu pomoc. Aktuálne sme v kolotoči prípravných zápasov, pre ktoré však platia rôzne nariadenia súvisiace s pandémiou COVID-19.

Zriadili sme preto transparentný účet HK Levice. Výška príspevku je dobrovoľná a budeme vďačný za každé 1Euro. Vyzbierané príspevky budú použité na výdavky spojené so zmierňovaním opatrení COVID-19, ktoré sú pre športové kluby na Slovensku záväzné a na výdavky spojené s organizovaním domácich zápasov v sezóne 2020/21.

Svoj príspevok je možné poukázať na číslo účtu IBAN SK52 8330 0000 0028 0184 1538. V poznámke platby (správa príjemcu) vás prosíme uviesť “sponzorský dar – Meno Priezvisko” a následne odoslať e-mail na adresu hklevice.marketing@gmail.com kvôli identifikácii s vašim menom, aby sme vedeli priradiť platbu.

ĎAKUJEME!

Stav na TRANSPARENTNOM ÚČTE HK LEVICE môžete sledovať priamo na tomto linku: https://ib.fio.sk/ib/transparent?a=2801841538