ORGANIZAČNÝ A NÁVŠTEVNÝ PORIADOK

Hokejový klub Levice o.z., Zimný štadión, Podjavorínskej 21, 934 01 Levice vydáva podľa § 6 ods. 4 zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) tento organizačný poriadok a návštevný poriadok hokejových stretnutí (ďalej len „poriadok“) organizovaných na zimnom štadióne v Leviciach, Podjavorínskej 21, 934 01 Levice.


Nad dodržiavanie organizačného a návštevného poriadku počas ligových zápasov budú bdieť aj delegáti zo Slovenského zväzu ľadového hokeja. Čo je úlohou delegáta a o čom hovorí organizačný a návštevný poriadok?

Zápasy SHL budú pod drobnohľadom delegátov SZĽH

Funkcia delegáta zväzu na hokejových zápasoch je stále novinkou z dielne Slovenského zväzu ľadového hokeja. Prví sa na dueloch Tipsport ligy, SHL ligy či medzinárodných zápasoch objavujú od minulého roka. Ich úlohou je dozerať nad priebehom zápasu a tým aj prispievať k bezpečiu a kultúre na zimných štadiónoch. V prípade zistených nedostatkov pred, počas a po stretnutí sa z nich spracováva písomný záznam , ktorý zástupcovia oboch mužstiev berú svojím podpisom na vedomie. V prípade mimoriadnych udalostí sa aj na základe správy delegáta riadi Disciplinárna komisia SZĽH. Delegát nehodnotí ani netrestá. Je spravodajcom a popisujeme konkrétne udalosti počas ligového zápasu. Organizačný a návštevný poriadok upravuje podmienky organizovania verejného športového podujatia (ďalej len „podujatie“), oprávnenia a povinnosti organizátora podujatia, činnosť, oprávnenia a povinnosti člena usporiadateľskej služby, úlohy mesta a Policajného zboru, povinnosti a zákazy pre účastníka podujatia, podmienky na zaistenie bezpečnosti na podujatí, zodpovednosť a sankcie za porušenie povinností ustanovených zákonom č. 1/2014 Z. z.

Celý organizačný a návštevný poriadok si prečítajte na nižšie uvedenom linku: CELÝ ORGANIZAČNÝ A NÁVŠTEVNÝ PORIADOK

Tento poriadok nadobúda účinnosť 01.09.2019