ORGANIZAČNÝ A NÁVŠTEVNÝ PORIADOK

Hokejový klub Levice o.z., Zimný štadión, Podjavorínskej 21, 934 01 Levice vydáva podľa § 6 ods. 4 zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) tento organizačný poriadok a návštevný poriadok hokejových stretnutí (ďalej len „poriadok“) organizovaných na zimnom štadióne v Leviciach, Podjavorínskej 21, 934 01 Levice.


Nad dodržiavanie organizačného a návštevného poriadku počas ligových zápasov budú bdieť aj delegáti zo Slovenského zväzu ľadového hokeja. Čo je úlohou delegáta a o čom hovorí organizačný a návštevný poriadok?

Zápasy SHL budú pod drobnohľadom delegátov SZĽH

Funkcia delegáta zväzu na hokejových zápasoch je stále novinkou z dielne Slovenského zväzu ľadového hokeja. Prví sa na dueloch Tipsport ligy, SHL ligy či medzinárodných zápasoch objavujú od minulého roka. Ich úlohou je dozerať nad priebehom zápasu a tým aj prispievať k bezpečiu a kultúre na zimných štadiónoch. V prípade zistených nedostatkov pred, počas a po stretnutí sa z nich spracováva písomný záznam , ktorý zástupcovia oboch mužstiev berú svojím podpisom na vedomie. V prípade mimoriadnych udalostí sa aj na základe správy delegáta riadi Disciplinárna komisia SZĽH. Delegát nehodnotí ani netrestá. Je spravodajcom a popisujeme konkrétne udalosti počas ligového zápasu. Organizačný a návštevný poriadok upravuje podmienky organizovania verejného športového podujatia (ďalej len „podujatie“), oprávnenia a povinnosti organizátora podujatia, činnosť, oprávnenia a povinnosti člena usporiadateľskej služby, úlohy mesta a Policajného zboru, povinnosti a zákazy pre účastníka podujatia, podmienky na zaistenie bezpečnosti na podujatí, zodpovednosť a sankcie za porušenie povinností ustanovených zákonom č. 1/2014 Z. z.

Celý organizačný a návštevný poriadok si prečítajte na nižšie uvedenom linku: CELÝ ORGANIZAČNÝ A NÁVŠTEVNÝ PORIADOK

Tento poriadok nadobúda účinnosť 01.09.2019

29 comments

 1. Spätné upozornenie: tinder download
 2. Spätné upozornenie: international dating free sites
 3. Spätné upozornenie: free dating and chat sites
 4. Spätné upozornenie: best free interracial dating site
 5. Spätné upozornenie: 100 free christian dating online
 6. Spätné upozornenie: free dating websites south africa
 7. Spätné upozornenie: yahoo dating site free
 8. Spätné upozornenie: eastern european free dating sites
 9. Spätné upozornenie: www free dating
 10. Spätné upozornenie: free malaysia dating online
 11. Spätné upozornenie: bdsm free dating
 12. Spätné upozornenie: free to browse dating websites
 13. Spätné upozornenie: best cougar dating website free
 14. Spätné upozornenie: free bi-sexual dating sites
 15. Spätné upozornenie: how to start keto diet free
 16. Spätné upozornenie: quick keto dinner
 17. Spätné upozornenie: keto friendly meals
 18. Spätné upozornenie: iran gay dating
 19. Spätné upozornenie: dating advice book for gay men
 20. Spätné upozornenie: gay hawaiian dating site
 21. Spätné upozornenie: gay sugar daddies dating
 22. Spätné upozornenie: gay college dating site
 23. Spätné upozornenie: fake dating gay movie
 24. Spätné upozornenie: canada gay dating sites
 25. Spätné upozornenie: gay japanese dating sim
 26. Spätné upozornenie: sa gay dating sites
 27. Spätné upozornenie: gay dating irl
 28. Spätné upozornenie: gay dating is impossible

Comments are closed.