ORGANIZAČNÉ POKYNY PRE ÚČASTNÍKOV DOMÁCICH HOKEJOVÝCH ZÁPASOV HK LEVICE

Prinášame všetky dôležité informácie pre našich fanúšikov, ktoré sa vzťahujú na všetky domáce zápasy A-mužstva HK Levice. Hokejový klub Levice podľa platnej legislatívy a smerníc Slovenského zväzu ľadového hokeja je povinný prijať zvýšené bezpečnostné opatrenia na zápasoch A-mužstva.

PREDAJ VSTUPENIEK

Vstupenky sú v predaji ON-LINE, i v deň zápasu od 17:00 hod. v oboch pokladniach Zimného štadióna v Leviciach.

OTVORENIE ŠTADIÓNA

Zimný štatión v Leviciach sa otvára o 17:00 hod.. Fanúšikov vyzývame, aby si príchod nenechali na poslednú chvíľu a prišli s dostatočným časovým predstihom, keďže všetci návštevníci sa budú musieť podrobiť bezpečnostnej prehliadke. Neskorší príchod na štadión nebude mať vplyv na kvalitu bezpečnostných prehliadok.

PARKOVANIE A DOPRAVA

Na štadióne nie je možné parkovanie! Vstup na parkoviská Zimného štadióna bude umožnený iba autobusu či autám hráčov (domácich aj hostí), organizátorom a činovníkom stretnutia, ktorí sa pred vstupom na parkovisko Zimného štadióna preukážu registračnou kartou SZĽH.

Verejnosť bude môcť využiť parkovanie na Podjavorinskej a Tekovskej ulici v blízkosti zimného štadióna.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pri vstupe do štadiónu HK Levice sú vykonávané bezpečnostné prehliadky. Návštevník je povinný podrobiť sa týmto prehliadkam v potrebnom rozsahu a tieto prehliadky strpieť. Odmietnutie prehliadky môže v dôvodných prípadoch viesť k zamedzeniu vstupu návštevníkovi respektíve vyvedenie z priestorov zimného štadióna HK Levice. 

Všetci účastníci podujatia sú povinní riadiť sa Organizačno-návštevným poriadkom športového podujatia na zimnom štadióne.


HK Levice / MMo

3 comments

  1. Spätné upozornenie: dtf meaning tinder
  2. Spätné upozornenie: best jewish dating sites free
  3. Spätné upozornenie: low carb keto diet

Comments are closed.