MLÁDEŽ: Začíname s individuálnym tréningom a domácou pohybovou aktivitou – Usmernenie!

Teraz máme všetci až prekvapivo veľa času a priestoru, okrem toho, väčšina z nás sa nachádza doma, preto využime toto obdobie aspoň ako-tak produktívne.

CVIČÍME A NELENÍME

V súvislosti s usmerneniami štátu a vlády SR, a na základe rozhodnutia hlavného hygienika, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného vírusom COVID 19, sa tréningový proces prerušuje až do odvolania. Ale my neleníme a začíname fázu nazvanú “PRECHODNÉ OBDOBIE HRÁČA V ĽADOVOM HOKEJI”.

Čo to pre nás trénerov a vás hráčov hokejového klubu znamená?
V tejto mimoriadnej situácií a v mimoriadnych podmienkach je pre hokejistu dôležité udržiavať sa vo forme.
Od 1.4.2020 začíname s pohybovou aktivitou “PRECHODNÉ OBDOBIE HRÁČA V ĽADOVOM HOKEJI” podľa pokynov trénerov a nimi vypracovaných individuálnych plánov pre každú kategóriu zvlášť. Rozvrh a formu komunikácie si určia tréneri podľa dostupnosti každého hráča a to prostredníctvom sociálnej siete ( FB, Messenger, VIBER a pod.), aby potom keď začneme s tímovým tréningom, sme boli na zaťaženie čo najlepšie pripravení.

Čo to znamená pre vašich rodičov?
Naši tréneri Vám budú k dispozícii denne na telefónnych číslach alebo si zvolia formu sociálnej komunikácie a poradia vám a vašim rodičom ako si udržiavať formu v domácom režime a pritom dodržiavať všetky opatrenia určené štátom. Želajme si, aby to čím skôr prehrmelo a opäť sme sa mohli vrátiť do starých koľají a pracovať tímovo na zlepšení.

Kontaktné údaje trénerov pre jednotlivé mládežnícke kategórie:
DORAST: Slavomír Chlebec / mobil: 0911 889 620
KADETI: Mgr. Július Beňuš / mobil: 0903 453 144
Mgr. Patrik Bačkor / mobil: 0915 503 879
8. ŠHT: Mgr. Július Beňuš / mobil: 0903 453 144
7. ŠHT: Jozef Guťan / mobil: 0911 556 511
6. ŠHT: Mgr. Michal Dávid / mobil: 0903 902 295
Jozef Guťan / mobil: 0911 556 511
5. ŠHT: Jozef Viszkocsil / mobil: 0903 230 538
4. HP: Jozef Viszkocsil / mobil: 0903 230 538
Mgr. Michal Dávid / mobil: 0903 902 295
3. HP, 2. HP, 1HP: Mgr. Patrik Bačkor / mobil: 0915 503 879
Hokejová materská škola: Jozef Guťan / mobil: 0911 556 511

Buďme zodpovední k svojmu zdraviu ale aj k zdraviu druhých!
Nakoľko sa nachádzame v prechodnom období a aby sme aj dodržiavali všetky opatrenia určené štátom volíme netradičnú formu komunikácie a pohybovej prípravy, tak aby sme mohli nabehnúť na letnú prípravu v čo najlepšej kondícii.

TMK HK Levice

3 comments

  1. Spätné upozornenie: how to make money on tinder
  2. Spätné upozornenie: keto breakfast ideas

Comments are closed.