Súťaž: 90. ROKOV LEVICKÉHO HOKEJA (EXHIBIČNÝ ZÁPAS)

90. ROKOV LEVICKÉHO HOKEJA (EXHIBIČNÝ ZÁPAS)