KLUB/SZĽH: Športové oddelenie SZĽH ukončili aj ostatné súťaže, priateľské zápasy a turnaje!

SZĽH – Na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie Ústredným krízovým štábom SR a na základe zákazu konania sa športových podujatí v súvislosti s prebiehajúcou situáciou spojenej so šírením sa koronavírusu (COVID-19) rozhodol SZĽH a športové oddelenie SZĽH s okamžitou platnosťou o predčasnom ukončení všetkých súťaží organizovaných SZĽH a regionálnymi zväzmi ľadového hokeja na území SR.

Všetky naplánované priateľské zápasy a turnaje v ľadovom hokeja na území SR sa s okamžitou platnosťou rušia tiež. Doriešenie všetkých športovo-technických dôsledkov bude predmetom ďalšieho zasadnutia riadiacich orgánov SZĽH a všetkých zainteresovaných.

HK Levice

3 comments

  1. Spätné upozornenie: why can't i log into tinder
  2. Spätné upozornenie: lovoo umsatz
  3. Spätné upozornenie: free dating sites for country people

Comments are closed.