KLUB: Školenia trénerov prebiehajú prostredníctvom webinárov

HK Levice (SZĽH) – Situácia ohľadom pandémie koronavírusu donútila Slovenský zväz ľadového hokeja upraviť programy školenia trénerov. Teoretické časti sú priebežne realizované prostredníctvom dištančného vzdelávania formou webinárov na komunikačnom nástroji ZOOM. V online prostredí budú pokračovať aj v máji a júni. 

Obsahom dosiaľ realizovaných častí školení boli zložky športovej prípravy, plánovanie a evidencia v tréningovom procese deti a mládeže, príprava a vedenie družstva v stretnutí, ale aj možnosti a spôsob využívanie tréningového portálu mládeže (TPM) pri príprave, realizácii a evidencii tréningového procesu.

Do vzdelávania formou webinárov sú aktívne zapojení aj tréneri HK Levice.

Prednášky vedú PhDr. Tomáš Gursky a Mgr. Michaela Bednáriková.

TMK / MMo

18 comments

  1. Spätné upozornenie: free dating sites san diego

Join the Conversation

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.