Projekty

Strieľaj ako Demitra

Projekt hokejového klubu je zameraný na vytvorenie vhodných podmienok pre rozvoj talentovaných športovcov a skvalitnenie tréningového procesu. Zameraný je najmä na dosiahnutie vysokej efektívnosti streľby a zvýšenia úrovne pohybových schopností.

Materiálnym zameraním je vybudovanie modernej strelecko-tréningovej zóny v bezprostrednej blízkosti zimného štadióna pre tréning a nácvik streľby a pre individuálny tréning pre zdokonalenie streľby a rozvoj výbušnej sily dolných a horných končatín mladých športovcov.

Na projekte sa podieľajú a spolupracujú Slovenský zväz ľadového hokeja, mesto Levice a Hokejový klub Levice.

 

Dokumenty na stiahnutie:

Žiadosť o finančný príspevok SZĽH

Vzor sponzorskej zmluvy na dofinancovanie projektu

 

Podobný projekt pri Zimnom štadióne v Partizánskom