Hodnotenie sezóny 2016/17 – hokejová prípravka

Po konci sezóny 2016/17 nastal čas na jej hodnotenie. Po hodnotení seniorského mužstva a žiackych kategórií nasleduje hodnotenie hokejovej prípravky 3. a 4. ročníka.

Tréneri HP4: Mgr. Marián Fliega, Mgr. Michal Dávid, Adrián Sucharda

Tréneri HP4: Mgr. Marián Fliega, Mgr. Michal Dávid, Ivan Schwarz

Prípravné obdobie kategórie hokejových prípraviek 3 a 4 bolo zahájené 2.5.2016 a tréningy prebiehali v mesiacoch apríl, máj, jún v počte 3x krát do týždňa v okolí zimného štadióna, jeho priestoroch a telocvični na Základnej škole pri Podlužianke 6 v Leviciach. Procesu sa zúčastňovalo priemerne po 12 detí a s dochádzkou, disciplínou a rovnako aj prácou na tréningoch vládla spokojnosť. Zameriavali sme sa na rozvoj rýchlosti a koordinácie formou hier, súťažnou formou a venovali sme sa aj loptovým hrám, gymnastickým a strečingovým cvičeniam. Toto obdobie bolo ukončené 29.júna 2016 posledným tréningom.

Ďalšiu časť prípravy sme začali hokejovým kempom v termíne 18.7. – 22.7.2016, ktorý sa konal v Leviciach za účasti 25 detí prevažne z našej hokejovej prípravky čo je výsledkom záujmu detí aj rodičov o hokej v tomto období. Postupne sme začali aj s tréningami na ľade, priemerne 2 – 3 krát do týždňa, kde sme sa zameriavali na osvojenie si technických parametrov korčuľovania, hier a súťaží na ľade. Tréningového procesu sa zúčastňovalo 13 – 15 detí, kde sa im venovali 2 tréneri aby bol zabezpečený dostatočný priestor na zdokonaľovanie hokejových zručností. Súťažné obdobie sme zahájili 7.9.2016 a prešli sme na štandardný týždňový mikrocyklus tohto obdobia keď sme trénovali 4x do týždňa na ľade a 1x v telocvični pod vedením 2 trénerov. Tréningy sme rozdeľovali na výkonnostné skupiny a snažili sme sa zdokonaľovať individuálne herné zručnosti hráčov nácvikom jednotlivých činností a rôznymi hrami a odohrali sme aj prípravné zápasy, ktoré boli základom pred ďalším herným programom. Tým boli zväzové turnaje, ktoré sme všetky odohrali a vo všetkých sme hrali o medailu. Chlapci odohrali naozaj výborné zápasy so silnými súpermi. Počas sezóny sme so štvrtákmi odohrali aj 2 turnaje v Nových Zámkoch, kde sme skončili druhí a domáci turnaj v Leviciach na ktorom sme obsadili tretie miesto. Tretiaci odohrali dva turnaje a to v Lučenci, ktorý vyhrali a v Ružomberku, kde sme mali dokonca 2 družstvá a v medzinárodnej konkurencii 14 družstiev obsadili 4. a 5. miesto. Tréningy týchto kategórii boli na vysokej úrovni aj vďaka podpore chalanov z levického A-mužstva, ktorí nám chodili pomáhať a spolupracovali na progrese týchto detí.

Pozitívne hodnotím aj prístup a podporu rodičov tejto kategórie, a aj keď sme aj tam riešili menšie problémy tak som presvedčený, že to bude fungovať aj po tejto stránke a rodičia budú podporovať svoje deti a usmerňovať ich tým správnym smerom aby spolu s deťmi vytvorili príkladne fungujúce zoskupenie ľudí.

Náborovými akciami ako Deti na hokej alebo Karneval na ľade sme sa snažili doplniť jednotlivé kategórie do slušných počtov a na záver by som poďakoval aj vedeniu HK Levice za vytvorené podmienky bez ktorých by nebolo možné pracovať s mládežou tak kvalitne ako sa nám to podarilo tento rok.