Workout zóna pre všetkých

Chceme vybudovať v areáli zimného štadióna v Leviciach WORKOUT ZÓNU pozostávajúcu z preliezok, hrázd, lavíc, rebrín a ďalších statických prvkov. Workout je športová aktivita zameraná na funkčný tréning a cvičenie s vlastnou váhou. Zóna je určená pre širokú verejnosť, deti, mládež, dospelých, starších ľudí a športovcov z okolitých športovísk (hokej, futbal, basketbal, florbal, volejbal, tenis, plávanie atď). Cieľom je vytvoriť podmienky na rozvoj zdravého životného štýlu, využívanie funkčného tréningu a vytváranie komunít spoznávaním nových ľudí a športov.

Hlasovať môžete na nasledujúcom linku:

https://www.gestopremesto.sk/hokej/hlasovanie/nitriansky-kraj/4496