V Leviciach “draftujú” deti pre šport hokejisti

Nech nám nemá nikto za zlé, že Michala Martikána, nášho dvojnásobného olympijského víťaza vo vodnom slalome C1, najúspešnejšieho vrcholového športovca Slovenskej republiky, zvykneme najčastejšie spomínať ak sa hovorí niekde o športe detí. Máme na mysli hlavne deti v predškolskom veku. Jeden jeho konkrétny názor máme zaregistrovaný v našej redakčnej archívnej databáze a znie takto: “Deti sú veľmi šikovné, bystré, len s nimi treba správne pracovať. Ukázať im, že šport má zmysel. Najzákladnejšou úlohou rodičov je dostať ich k aktivite, pravidelnému pohybu, čo je pre ich zdravie podstatné. Mnohých dobrá motivácia na pohyb inšpiruje akým smerom sa vydajú, ktorý šport im bude vyhovovať pre rozvoj ich talentu. Mňa okrem vodného slalomu fascinoval, konkrétne, hokej… “

Nás v Športlandii.sk motivovali slová mnohonásobného medailistu z olympijských hier, majstrovstiev sveta a Európy, inšpirovali hľadať, nachádzať a ponúkať partnerstvo takým ľuďom, o ktorých sme presvedčení, že aj myšlienky tohto vzácneho velikána, ale vždy veľmi skromného a fair – play súťažiaceho pretekára s logom VŠC Dukla Banská Bystrica aj vďaka ich prístupom nikdy nezapadnú prachom. Lebo existujú ľudia, ktorí ich realizujú tam, kde pôsobia. Nie náhodou sme sa vybrali za športovým riaditeľom Hokejového klubu Levíc, JUDr. Slavomírom Brzom, aby sme sa porozprávali o draftoch detí pre šport v Leviciach práve zásluhou tamojšieho hokejového klubu.

Pán doktor, znie to neuveriteľne, ale pravdivo: pred takmer desiatimi rokmi ste odštartovali v Leviciach projekt s detičkami jednej materskej školy, ktorý už napíše čo nevidieť desiaty ročník svojej histórie. Ako sa na túto udalosť pozeráte?

Nemám právo si pripisovať zásluhovosť na tom, na čom som sa počas zrodu osobne nepodieľal, ale využijem možnosť, ak ste ma už navštívili a položili takú otázku, poďakovať sa všetkým, ktorí odštartovali vtedy z pozície vedúcich osobností HK Levice, v novembri 2008 prvý ročník “Hokejovej materskej školy”. Z dielne HK Levice, v spolupráci so spomenutou MŠ vznikol projekt pod názvom “Príď medzi nás”. Vy ste to titulkom nazvali draftom detí pre šport Levíc. Dovolím si s odstupom rokov upresniť váš názov, ktorý je titulkom rozhovoru, že ide o deti nie len pre šport Levíc, ale i celého Slovenska.

Dobre sa taká odpoveď počúva. O vás však vieme, že ako súčasný generálny riaditeľ Kúpeľov Dudince a.s. sa pri každej možnej príležitosti nebránite osobnému vzťahu k športu deťom. Mohli by sme spomínať množstvo konkrétností počnúc plaveckými turnusmi detí v zariadeniach Kúpeľov Dudince a.s., a končiac trebárs turnajom futbalových prípraviek, ktoré organizujete už niekoľko rokov na začiatku otvorenia kúpeľnej sezóny v malom, tichom, ale stále sa rozvíjajúcom kúpeľnom mestečku slovenského Hontu, v Dudinciach. Otázku však položíme úplne inak. Známe sú nám vaše osobné aktivity počas detstva pri futbale, hokeji a iných športoch. Dokonca sa nám dostalo do uší, že ste hrávali v Šahách hokej medzi dospelými ešte v čase, keď ste boli iba stredoškolákom. Aj tam treba nachádzať korienky vašich funkcionárskych zásnub s hokejom dnešnej doby?

Nie nadarmo sa vraví, že novinári sa dopátrajú rokmi všetkého možného. Hokejová a športová anabáza môjho detského srdiečka zostala iba v spomienkach. Nezastieram, teší ma, že sa aj môj syn, stredoškolák popri vzdelávaní aktívne venuje športu. To však nemá vplyv na moju súčasnú funkciu v HK Levice. V tomto klube poznám dlhšie viacero hokejových srdciarov, ktorí ma presvedčili, že sa s nimi oplatí venovať cenný čas pri aktivitách, ktoré sa pokúšate svojimi otázkami skloňovať. V druhej časti svojej odpovede použijem trochu iný slovník, nehovorím, že vysoko odborný slovník, ale ten, ktorý ma oslovil. V predškolskom veku sa utvárajú základy fyzického a psychického zdravia, ako aj telesnej kultúry človeka. Celostne sa rozvíjajú psychomotorické schopnosti dieťaťa, najmä hrubá motorika. Hlavným cieľom a poslaním telesnej výchovy v materskej škole by mal byť zdravý nárast a správny psychosomatický vývin dieťaťa. Telesný a duševný rozvoj osobnosti dieťaťa v tomto vývinovom období úzko súvisí. Pre dieťa je prirodzenejší pohyb ako pokoj, pri nedostatku pohybovej aktivity dieťa trpí. Vzhľadom na túto skutočnosť telesnú výchovu v materskej škole možno chápať ako harmonizujúcu výchovnú zložku. Dostatočné množstvo pohybu pomáha dieťaťu zbaviť sa psychofyzického napätia, utvárať stav telesnej a duševnej rovnováhy, teda celkovú pohodu organizmu. Každodenné uspokojovanie potreby pohybu je záležitosťou dôslednej realizácie telesnej výchovy, ktorá sa nechápe ako izolovaná výchovná zložka. Uplatňuje sa ako prirodzená a neoddeliteľná súčasť viacerých organizačných foriem. Nuž a práve jedna taká zložka je súčasťou činnosti nášho Hokejového klubu Levice, ktorý realizuje už desiaty rok projektom, o ktorom je reč.

Netajíme, aj to bol jeden z dôvodov, že sme si vás dovolili osloviť. Prezradíte našim čitateľom, koľko detí prešlo týmto projektom za spomínané obdobie?

Nerobí to problém. Naša webová stránka klubu www.hklevice.sk je v tomto smere oveľa funkčnejšia. Sú na nej nie len historické súvislosti z činnosti klubu, ale aj postupné odpočty i fotodokumentácia realizácie projektu “Príď medzi nás”. Projektom prešlo za tých necelých desať rokov okolo 200 detí, celým klubom približne 1 500 hokejistov. Magister Július Beňuš, bývalý ligový hráč Zvolena, v súčasnosti šéftréner nášho klubu, ako autor projektu by vám vedel detailne o projekte povedať oveľa viac. Viem o čo vám ide, chcete poznať dušu projektu, to čo tento projekt robí neformálnym a z teoretickej roviny, ktorú som načrtol sa dostáva do praxe. Tento projekt sa stal od začiatku produktom súčinnosti tímovej práce viacerých. Patrí sa spomenúť a nikdy nezabudnúť na Ing. Ladislava Szuťányiho, ktorý tu hokej kormidloval a aj dnes odborne a ľudsky vždy pomôže, alebo bývalú pani riaditeľku už spomínanej MŠ Eriku Molnárovú, tiež Jozefa Guťana, ktorý v tomto klube pracuje takmer 15 rokov ak nie viac.

V tejto chvíli nechajme mená menami, vráťme sa k podstate. Čo je poslaním súčasného HK Levice?

To čo bolo. Čo ma presvedčilo, že sa oplatí vstúpiť do štruktúr tohto klubu. Laik vám povie, že dobrý klub by mal mať dobrých trénerov, kvalitného manažéra, ktorý bude mať tak z časového hľadiska ako i hľadiska hygieny či nárastu športového majstrovstva zrežírované pre každú vekovú kategóriu všetko k spokojnosti. Na to sú potom potrebné finančné prostriedky. Tentoraz hovorím rečou laika, aby tomu každý porozumel. Levice sú známe tým, že majú výbornú štruktúru športových zariadení, majú bohaté športové tradície hlavne zo špičkového futbalu, dnes aj vrcholového basketbalu. Naša cesta sa odvíja od práce s mladými, začínajúcimi hokejistami, z ktorých už podaktorí okúsili aj náročnosť vyšších hokejových súťaží. Je to cesta tvrdej trénerskej roboty, chcenia samotných talentov na sebe pracovať, herne i ľudsky sa zdokonaľovať. Ak vidíte, že tento zámer sa darí realizovať, máte viac chuti vlastnej angažovanosti sa na takej krásnej a potrebnej robote.

Trochu vás v tej chvíli prekvapíme. Štefan Ivanický, šofér na železnici, ktorý býva a žije v neďalekej dedinke pri Leviciach, v Kľačanoch, si nevedel vynachváliť individuálnu trénerskú starostlivosť o každé dieťa, ktoré váš projekt navštevuje. Dokonca sa vyjadril, že deti si už v rannom veku hľadajú svoje športové vzory, hrajú sa na nich. Chcú sa im podobať. Ako vnímate takú skutočnosť?

A sme znova pri tom vašom duchu spoznávania hlbšej kvality projektu. Keďže deti vyrastajú tu, v Leviciach, dotýkajú sa našich hokejových osobností, vysielania našej Levickej televízie, našich funkcionárov, našich hokejistov i našej tradície. Tu, predsa, žijeme. Samozrejme, že si vážime ľudí typu pána Šeba, ktorý pochádza a podniká v obci Podlužany, dedinke pri Leviciach. Tento pán bol niekedy špičkovým extraligovým hokejovým rozhodcom a nebránime sa jeho skúsenostiam ak príde, poradí, pomôže. Nebránime sa ani ďalším, jemu podobným, ktorí tak konajú. V symbióze spoločných užitočne reálne a pravdivo nasmerovaných aktivít vidíme cestu hokejového progresu v Leviciach a celom okolí. Vítame a tešíme sa každej iniciatíve v už načrtnutom smerovaní s hokejovými a športovými nadšencami z Novej Bani, Žarnovice, Tlmáč, Dudiniec, Šiah, Vrábľov, obcí a škôl z celej doliny v prepojení na hokejovú spoluprácu so skúsenejšími v Nových Zámkoch či Nitre.

Športovú stránku projektu sa chystáme na stránkach Športlandia.sk hodnotiť s vašim šéftrénerom, absolventom FTVŠ UK Bratislava Mgr. Júliusom Beňušom a jeho najbližšími spolupracovníkmi, trénermi jednotlivých kategórií HK Levice. Spomínaný J. Beňuš hrával ligu vo Zvolene s takými hráčmi akými boli Dušan Pohorelec, alebo úžasný hokejový talent, žiaľ dnes už nebohý Branislav Benedik, či ďalší známi hokejista Jozef Čierny. Vám si v závere tohto dovoľujeme položiť ešte jednu zvedavú otázku? Ako vnímate spoluprácu so súčasným vedením Slovenského zväzu ľadového hokeja?

Všeobecne môžem povedať, že osud a rozvoj slovenského hokeja možno chápať v širších aj v užších súvislostiach.
• Pokiaľ sa zameriame výhradne na spoluprácu a komunikáciu klubu so SZĽH môžem smelo konštatovať, že táto komunikácia má profesionálny aj priateľský charakter. Samotní predstavitelia zväzu otvorene ponúkajú svoje odborné činnosti ako službu a myslím, že všetky kluby majú na zväze otvorené dvere. Komunikácia, o ktorej hovorím, často prebieha aj cez víkendy, sviatky, vo večerných hodinách. Ak by som použil analógiu z firemného prostredia, tak správanie funkcionárov zväzu je silne orientované na zákazníka (proklientské správanie), ktorým sú kluby a všetci športoví odborníci v ľadovom hokeji. Touto formou by som rád ocenil viaceré pozitívne zmeny, ktoré v poslednom období zaviedol do praxe SZĽH. Ide napríklad o elektronizáciu matriky (ktorá nesmierne zrýchľuje úkony, šetrí náklady a zjednodušuje procesy pri všetkých matričných úkonoch, systém je funkčný a spoľahlivý), výrazne sme tiež pocítili aktivity Projektového a rozvojového oddelenia, nový obsah vidieť aj v oblasti marketingu. V rámci motivačného systému príspevkov bol nášmu klubu v tomto roku poskytnutý finančný príspevok na zabezpečenie projektu „Strieľaj ako Demitra“ (ide o multifunkčnú tréningovú plochu s určením aj pre strelecké zručnosti hráčov ľadového hokeja).
 Mesto Levice ako vlastník zimného štadióna podalo koncom roka 2017 žiadosť na SZĽH o príspevok na podporu a obnovu hokejovej infraštruktúry (rekonštrukciu zimného štadióna) vo výške viac ako 250000,- EUR. Pevne verím, že sa nám v spolupráci s mestom Levice a SZĽH podarí vylepšiť materiálne a sociálne podmienky pre riadne a dôstojné fungovanie hokeja v Leviciach. Za priekopnícky krok považujem návrh motivačného systému v oblastí financovania klubov na výchovnom princípe hráčov (prideľovanie prostriedkov za históriu hráča podľa schválených kritérií), ktorý by mal byť účinný od mája tohto roku. Ide o presadzovanie princípu zásluhovosti a podpory pri výchove talentovaných športovcov. 
 Z trénersko-metodickej komunikácie je mi známe, že SZĽH sa snaží o zavádzanie nových metód výchovy a špecializácie pri hokejovej príprave mládeže.

Veľmi zaujímavá odpoveď. Núti nás položiť ešte jednu podstatnú otázku, verím, nášho nie posledného rozhovoru, pre portál Športlandia.sk. Ako sa vy pozeráte na funkciu športu z pohľadu štátu?

Ak sa pozriem na širšie súvislosti, tak celkový systém, úloha a miesto športu v spoločnosti sú určite dávno zrelé na odbornú diskusiu. Za kľúčovú otázku považujem dosiahnutie spoločenskej dohody o kompetenciách a zodpovednostiach pluralitného systému všetkých subjektov podieľajúcich sa na napĺňaní funkcií športu. Neexistuje jednotný štátny, národný systém, ktorý by vytváral funkčný a synergický model spolupráce medzi rodinou, školou, klubmi, samosprávami (2. úrovne), štátom a sponzormi. Rovnaké pravidlá sa nemôžu úspešne a spravodlivo uplatňovať v rôznych podmienkach . Každý článok v reťazci uvedených subjektov musí mať aj reálne materiálne a finančné zabezpečenie. Aj v hokeji by sme mali vytvoriť národnú stratégiu rozvoja tohto športového odvetvia, ktorej by mala predchádzať cielená analýza vrátane akceptácie historických skúseností a tradícií a výstupom by mali byť konkrétne úlohy s príslušnými zodpovednosťami. Stratégia musí zhodnotiť aj rozdielnosť jednotlivých regiónov, pracovne by som to nazval Hokejovou mapou Slovenska (vyjadrujúcou počet obyvateľov, rozlohu, ekonomické podmienky, športovú infraštruktúru a podobne). Hokej musí byť dostupný a slúžiť čo najširším vrstvám spoločnosti, v opačnom prípade sa bude vzďaľovať prirodzenej selekcii a výberu hráčov na princípe ich schopností, vôle a talentu . Neuznávam snobizmus v športe a minulosť nám jasne ukazuje, že väčšina športových talentov vyrastala v skromných sociálnych podmienkach. Som presvedčený, že vrcholový profesionálny hokej a veľkokluby nemôžu existovať bez symbiózy s amatérskymi klubmi. Podľa mňa každá z týchto foriem má inú a nezastupiteľnú úlohu, ktorú potrebujeme aj verejne definovať. Zväz si predstavujem ako organizáciu, ktorá by mala najmä efektívne koordinovať tieto zložité a komplikované vzťahy vo vzťahu k štátu, samosprávam, klubom a k rodinám. V dnešnej spoločnosti je princíp sponzorstva a financovania súkromnými zdrojmi nevyhnutný a užitočný a za predpokladu, že má svoje limity. Pomer verejných a súkromných zdrojov v každej oblasti ľudskej činnosti udá jednoznačne jej charakter, chcem veriť, že šport bude predovšetkým vecou verejnou. Tiež nepochybujem, že hokej na Slovensku je národným športom .

Nevšedné, netradičné, ale vzácne zaujímavé a potrebné názory pre vylepšenie toho, čo už existovalo a existuje. Aj preto oceňujeme váš súhlas s tým, že HK Levice sa počínajúc týmto rozhovorom stávajú ďalším partnerom internetového portálu Športlandia.sk, ktorý jasne zadefinoval svoje postavenie v žurnalistickom portfóliu svojich činností v Slovenskej republike. Sú sprístupnené na tejto stránke hneď v úvode.

Zhováral sa a za odpovede poďakoval Jozef Mazár

Foto: archív HK Levice

Zdroj: www.sportlandia.sk